Dodano dnia: 2020-02-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym

ul. Henryka Sienkiewicza 28, 05-319, Cegłów, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-07-08
Sygnatura: KM 403/17
Obszar działki: 0,0694 ha
Cena wywołania: 153 613 zł
Cena oszacowania: 230 420 zł
Wadium: 23 042 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim

Rafał Szymański

Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 14B, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 661 302 634 / fax.

Sygnatura: KM 403/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Rafał Szymański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-07-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy Sienkiewicza , 05-319 Cegłów, dla której SĄD REJONOWY MIŃSK MAZOWIECKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z : 1. Budynek mieszkalny Budynek wolnostojący. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Budynek w stanie niepełnego wykończenia - niedokończona elewacja, brak parapetów zewnętrznych. Pomieszczenia północnej dobudowy nieużytkowane, w stanie słabym, do remontu. Pomieszczenia od południa w trakcie przeprowadzanego remontu, stan dobry. Do budynku doprowadzona energia elektryczna, wodociąg wiejski, kanalizacja wiejska, c.o. z pieca węglowego. Budynek użytkowany zgodnie z przeznaczenie, zamieszkały, użytkowany częściowo. Stan techniczny średni. Pow. zabudowy: 143 m2 ( Pow. użytkowa: 98,29 m2 2. Budynek gospodarczy Szopa o konstrukcji drewnianej, obita deskami. Dach jednospadowy, kryty papą na deskowaniu. Kwalifikowany do rozbiórki. Bez wartości rynkowej. 3. Działki gruntu o numerze ew. 659/1, obręb Cegłów, o powierzchni 0,0694 ha. Działka przedmiotowej nieruchomości położona jest w miejscowości gminnej Cegłów. Działka zlokalizowana jest w bliskiej odległości od centrum miasta, przy ul. Sienkiewicza. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz szopą drewnianą. Działka ogrodzona - od frontu ogrodzenie spawane z kształtowników na podmurówce z kamieni, brama i furta stalowa, z pozostałych stron ogrodzenie z przęseł stalowych i segmentów betonowych. Teren płaski, nieutwardzony. Wzdłuż wschodniej granicy działki oraz wokół domu nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta. Nieruchomość podłączona do sieci elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej.

Suma oszacowania wynosi 230 420,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 153 613,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 042,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 63 1090 2590 0000 0001 3401 8816.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać operar szacunkowy nieruchomości w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Przystępujący do przetargu nieruchomości rolnej winien spełniać przesłanki nabywcy wymienione w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku (Dz.U.2017.2196 t.j. z dnia 2017.11.28 )

Komornik Sądowy

Rafał Szymański


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

nieruchomość

ul. Powstańców 43, 05-311, Dębe Wielkie, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-02
Cena wywołania: 392 202 zł
Cena oszacowania: 522 936 zł

Grunt w miejscowości Dąbrówka-Ług, Dąbrówka-Ług (mazowieckie). Działka numer: 26/2

Dąbrówka-Ług, 08-114, Dąbrówka-Ług, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-19
Cena wywołania: 51 000 zł
Cena oszacowania: 68 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, ul. Atutowa 7/9 (mazowieckie)

ul. Atutowa 7/9, 03-126, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-24
Cena wywołania: 309 225 zł
Cena oszacowania: 412 300 zł