Dodano dnia: 2020-02-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana budynkiem administracyjnym adaptowanym na budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Wspólna 1, 62-045, Pniewy, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-04-01
Sygnatura: KM 950/17
Obszar działki: 0,2931 ha
Cena wywołania: 639 000 zł
Cena oszacowania: 852 000 zł
Wadium: 85 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach

Rafał Szulc

Kancelaria Komornicza, Młyńska 7, Szamotuły, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 24 508 / fax. 61 29 24 508

Sygnatura: KM 950/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Rafał Szulc na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-04-2020 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach z siedzibą przy Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, pokój 301, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Wspólna 1, 64-045 Pniewy, dla której SĄD REJONOWY SZAMOTUŁY V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1A/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
prawo użytkowania wieczystego gruntu- działka o numerze ewidencyjnym 6/11 oraz 6/13 o łącznej powierzchni 0,292 ha, będąca w użytkowaniu wieczystym dłużnika do dnia 2093-01-12 położona w miejscowości Pniewy, przy ul. Wspólnej 1 wraz z budynkami stanowiącymi odrębny przedmiot własności, dla którego Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze PO1A/xxxxxxxx/6. Działka zabudowana budynkiem administracyjnym adaptowanym na budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek trzy kondygnacyjny, podpiwniczony z dachem płaskim, w zabudowie wolnostojącej, wykonany w technologii tradycyjnej.

Suma oszacowania wynosi 852 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 639 000,00 .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 85 200,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć w gotówce, wpłacić przelewem na rachunek bankowy komornika w Banku Spółdzielczym Duszniki - nr 50 9072 0002 2004 0401 9527 0001 lub złożyć w  książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż nieruchomości niepodlegającej podatkowi VAT w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), do zapłaty którego obowiązany jest nabywca.

Komornik Sądowy

Rafał Szulc


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Gruszków, Gruszków (wielkopolskie). Działka numer: 52/1

Gruszków, 63-505, Gruszków, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-18
Cena wywołania: 340 050 zł
Cena oszacowania: 453 400 zł

Grunt w miejscowości Golęczewo, Dworcowa 56 (wielkopolskie). Działka numer: 90/1

Dworcowa 56, 62-001, Golęczewo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-07
Cena wywołania: 117 150 zł
Cena oszacowania: 234 300 zł

Dom w miejscowości Mariankowo, Mariankowo 29 (wielkopolskie). Działka numer: 61

Mariankowo 29, 64-231, Mariankowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-23
Cena wywołania: 130 500 zł
Cena oszacowania: 174 000 zł