Dodano dnia: 2020-03-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana budynkami o charakterze mieszkalnym i użytkowym

Ostrowąsy 3, 56-303, Ostrowąsy, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-08-28
Sygnatura: KM 42/18
Obszar działki: 0,4800 ha
Cena wywołania: 197 971 zł
Cena oszacowania: 296 957 zł
Wadium: 29 696 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Miliczu Agnieszka Kołodziej

Kancelaria Komornicza nr 1 w Miliczu, Kopernika 23, Milicz, 56-300 Milicz

www.komornik-milicz.pl

tel. (71) 384 03 99 / fax. (71) 383 16 13

Sygnatura: KM 42/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Miliczu Agnieszka Kołodziej Kancelaria Komornicza nr 1 w Miliczu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-08-2020 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Miliczu z siedzibą przy J.Piłsudskiego 10, 56-300 Milicz, pokój 22, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy 3,Ostrowąsy, 56-300 Milicz, dla której SĄD REJONOWY MILICZ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1M/xxxxxxxx/6.

Opis nieruchomości:

działka nr 141/2 o pow. 0,4800 ha (PsIV - pastwiska trwałe o pow. 0,20 ha, Br-PsIV - grunty rolne zabudowane o pow. 0,28 ha) zabudowaną budynkami o charakterze mieszkalnym i użytkowym, ogrodzona, część niezabudowana w części utwardzona betonem wykorzystywana jako place składowe. Doprowadzone przyłącze wodociągowe, energii elektrycznej, kanalizacyjne do własnego zbiornika bezodpływowego. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży na terenie: M - tereny zabudowy mieszkaniowej, ponadto w granicach historycznego układu ruralistycznego tożsamego ze strefą "B" ochrony konserwatorskiej, strefy OW ochrony konserwatorskiej, Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 309 "Zbiornik międzymorenowy Smoszew, na części działki znajduje się stanowisko archeologiczne. Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji. Budynek biurowy - z lat 80-tych XX-tego wieku, jednokondygnacyjny, w zabudowie szeregowej, niepodpiwniczony, wymieniona instalacja elektryczna i pokrycie dachu na papę termozgrzewalną wraz z ociepleniem, pow. użytkowa 74,38 m2, dobudowany do budynku mieszkalnego, który pochodzi z lat powojennych, jednokondygnacyjny, w zabudowie szeregowej, wymieniono instalację elektryczną, centralne ogrzewanie - piec na paliwo stałe, pow. użytkowa 70,97 m2; budynek garażowy - z lat 80-tych XX-tego wieku, jednokondygnacyjny, w zabudowie szeregowej, brama metalowa, nowe tynki, wymieniono instalację elektryczną, pow. użytkowa 49,19 m2; budynek magazynowy I - przybudowany do ww. budynków od strony budynku garażowego, jednokondygnacyjny, w części z poddaszem składowym, niepodpiwniczony, przy budynku zadaszona wiata, wyposażony w instalację elektryczną, wyremontowano częściowo posadzkę, pow. użytkowa 205,15 m2; budynek magazynowy II - z lat 80-tych XX-tego wieku, wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wyposażony w instalację elektryczną, w 2012 r. częściowo wyremontowany, pow. użytkowa 127,20 m2. W dziale III księgi wieczystej wpisane są: dożywotne, bezpłatne i niepodzielne prawo służebności mieszkania, polegające na współposiadaniu całego budynku mieszkalnego z prawem współkorzystania z garażu, stodoły i budynku gospodarczego oraz z prawem swobodnego poruszania się w obrębie siedliska, o wartości 76 248,00 zł oraz prawo użytkowania nieruchomości o wartości 25 954,00 zł. Prawa te pozostaną w mocy i o ich wartość obniżona została kwota oszacowania i cena wywołania. Została zgłoszona umowa najmu z dnia 31-10-2017 r. (nie jest wpisana do księgi wieczystej), której przedmiotem jest wydzielona część budynku o pow. 26,54 m2 wraz z prawem korzystania z placu, zawarta na czas nieokreślony, wartość rocznego czynszu (z uwzględnieniem art. 1002 kpc - roczny termin wypowiedzenia, który potencjalny nabywca będzie mógł dochować w celu wypowiedzenia umowy) została wyceniona na kwotę 5 455,00 zł, o którą obniżono kwotę oszacowania i cenę wywołania. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii komornik zawiadamia, że: - wchodzący do budynku sądu powinni dezynfekować ręce jak też zasłaniać usta i nos stosownie do § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19-04-2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (to jest pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego), - przed wejściem na salę sądową w związku z wezwaniem lub zawiadomieniem o rozprawie lub posiedzeniu jawnym należy każdorazowo dokonywać dezynfekcji rąk, jak też, w trakcie rozprawy/posiedzenia zasłaniać nos i usta, - wezwani na rozprawę lub posiedzenie jawne mogą być wpuszczani do budynku sądu na 5 minut przed godziną wskazaną w wezwaniu.

Suma oszacowania wynosi 296 957,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 197 971,33 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 695,70 zł. (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg - datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania rachunku bankowego komornika). Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA OLEŚNICA 93 1020 5297 0000 1802 0000 3335.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika oraz w Sądzie Rejonowym w Miliczu I Wydział Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji związanych z licytacją przedmiotowej nieruchomości można uzyskać pod nr tel. (71) 384-03-99.

Komornik Sądowy


Agnieszka Kołodziej


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Zachełmie, Zachełmie 67 (dolnośląskie). Działka numer: 274/2

Zachełmie 67, 58-570, Zachełmie, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-09
Cena wywołania: 51 366 zł
Cena oszacowania: 77 050 zł

Mieszkanie w miejscowości Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 16/22 (dolnośląskie)

ul. Zdrojowa 16/22, 57-350, Kudowa-Zdrój, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-24
Cena wywołania: 100 350 zł
Cena oszacowania: 133 800 zł

Dom w miejscowości Bartoszów, Bartoszów 52 (dolnośląskie). Działka numer: 520

Bartoszów 52, 59-241, Bartoszów, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-27
Cena wywołania: 988 667 zł
Cena oszacowania: 1 483 000 zł