Dodano dnia: 2020-04-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana budynkami mieszkalnym i gospodarczo - garażowym w trakcie budowy

ul. Bolesława Chrobrego 12, 84-242, Robakowo, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-09-10
Sygnatura: Km 3287/17
Obszar działki: 1183,00 m2
Cena wywołania: 234 000 zł
Cena oszacowania: 312 000 zł
Wadium: 31 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Adam Grzona

Kancelaria Komornicza, Jana III Sobieskiego 221, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 572 37 64 / fax. 58 572 37 64

Sygnatura: Km 3287/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Adam Grzona na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2020 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul.Chrobrego 12, 84-242 Robakowo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 115/56 o powierzchni 1 183 m2. Na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący i budynek gospodarczo - garażowy wolnostojący – w trakcie budowy – stan surowy zamknięty/ deweloperski.

Suma oszacowania wynosi 312 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 234 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gdańsku 83 1020 1811 0000 0602 0205 5184.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck od godz. 09:00 do godz. 15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Adam Grzona


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Morzeszczyn, Borkowo 10/4 (pomorskie)

Borkowo 10/4, 83-132, Morzeszczyn, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-03-16
Cena wywołania: 14 933 zł
Cena oszacowania: 22 400 zł

Dom w miejscowości Wieliszewo, Wieliszewo 27 (pomorskie)

Wieliszewo 27, 76-230, Wieliszewo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-31
Cena wywołania: 28 500 zł
Cena oszacowania: 38 000 zł

Grunt w miejscowości Lublewo, Lublewo (pomorskie). Działki numer: 93/3, 93/4

Lublewo, 84-210, Lublewo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 957 900 zł
Cena oszacowania: 1 277 200 zł