Dodano dnia: 2020-01-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana

Kolonia 47A, 06-520, Dzierzgowo, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-02-26
Sygnatura: Km 1258/18
Obszar działki: 0,1568 ha
Cena wywołania: 44 733 zł
Cena oszacowania: 67 100 zł
Wadium: 6 710 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mławie

Jerzy Berdyga

Kancelaria Komornicza, Długa 9A, Mława, 06-500 Mława

tel. 23 655 34 57 / fax. 23 655 34 57

Sygnatura: Km 1258/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jerzy Berdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-02-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie z siedzibą przy Reymonta 3, 06-500 Mława, pokój 2 B, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Kolonia 47 a, 06-520 06-520 Dzierzgowo, dla której Sąd Rejonowy w Mławie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1M/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
działka gruntu nr 38/6 obręb 8 Dzierzgowo, jednostka ewidencyjna Dzierzgowo, jednostka rejestrowa G.122, o pow.0,1568 ha zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym ( zblokowanym z sąsiednim)

Suma oszacowania wynosi 67 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 44 733,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 710,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Mława 15102015920000210200543538.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jerzy Berdyga


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Radzymin, Aleja Jana Pawła II 49B/18 (mazowieckie)

Aleja Jana Pawła II 49B/18, 05-250, Radzymin, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-27
Cena wywołania: 859 102 zł
Cena oszacowania: 1 145 469 zł

Dom w miejscowości Tymienica Stara, Tymienica Stara 22 (mazowieckie). Działki numer: 203, 284, 286, 285, 287, 288, 683, 684, 685, 913, 87, 292, 293, 294, 686, 687, 870, 873, 676/2, 677, 678

Tymienica Stara 22, 27-312, Tymienica Stara, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-25
Cena wywołania: 365 661 zł
Cena oszacowania: 548 492 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Jaktorów Kolonia, ul. Żyrardowska 25A (mazowieckie)

ul. Żyrardowska 25A, 96-313, Jaktorów Kolonia, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-03-10
Cena wywołania: 1 055 625 zł
Cena oszacowania: 1 407 500 zł