Dodano dnia: 2020-01-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana

Janowo, 13-113, Janowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-03
Sygnatura: Kms 14/16
Obszar działki: 1,0301 ha
Cena wywołania: 217 140 zł
Cena oszacowania: 325 710 zł
Wadium: 32 571 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy

Bogusław Ciecierski

Kancelaria Komornicza, ul. Traugutta 20, Nidzica, 13-100 Nidzica

tel. 896253119 / fax.

Sygnatura: Kms 14/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy Bogusław Ciecierski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2020 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nidzicy z siedzibą przy ul. Kościuszki 15, 13-100 Nidzica, pokój 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Janowo, Muszaki, 13-113 Janowo, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1N/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 325 710,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 217 140,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 580,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO O Ostróda 59 10203613 0000690200047753.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Bogusław Ciecierski


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Gołogóra, Gołogóra (warmińsko-mazurskie)

Gołogóra, 11-008, Gołogóra, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-03-02
Cena wywołania: 55 667 zł
Cena oszacowania: 83 500 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Nowa Wieś Ełcka, ul. Ełcka 9A (warmińsko-mazurskie)

ul. Ełcka 9A, 19-300, Nowa Wieś Ełcka, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-02-04
Cena wywołania: 2 030 867 zł
Cena oszacowania: 3 046 300 zł

Grunt w miejscowości Gudniki, Gudniki (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 122

Gudniki, 11-430, Gudniki, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-11
Cena wywołania: 2 463 413 zł
Cena oszacowania: 3 284 550 zł