Dodano dnia: 2020-03-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana

Godziszów Trzeci 65, 23-302, Godziszów Trzeci, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-10-20
Sygnatura: Km 64/19
Obszar działki: 0,7900 ha
Cena wywołania: 516 836 zł
Cena oszacowania: 689 115 zł
Wadium: 68 912 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim

Agnieszka Latawiec

Kancelaria Komornicza, Lubelska 1, Janów Lubelski, 23-300 Janów Lubelski

tel. 158723660 / fax. 158723660

Sygnatura: Km 64/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim Agnieszka Latawiec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-10-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim z siedzibą przy Zamoyskiego 94, 23-300 Janów Lubelski, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Godziszów Trzeci ,Godziszów Trzeci, 23-302 Godziszów, dla której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1J/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 689 115,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 516 836,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 911,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 19 1240 2757 1111 0000 4006 6251.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim mieszczącym się pod adresem: Zamoyskiego 94, Janów Lubelski, 23-300 Janów Lubelski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Agnieszka Latawiec


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Sawki, Międzyrzec Podlaski, Sawki, Międzyrzec Podlaski (lubelskie). Działki numer: 166/1, 165/1, 164/1, 163/1, 167/3, 1273

Sawki, Międzyrzec Podlaski, 21-560, Sawki, Międzyrzec Podlaski, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-25
Cena wywołania: 33 087 zł
Cena oszacowania: 49 630 zł

Dom w miejscowości Krasne, Krasne 232D (lubelskie). Działka numer: 1176/9

Krasne 232D, 21-109, Krasne, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-26
Cena wywołania: 184 500 zł
Cena oszacowania: 246 000 zł

Grunt w miejscowości Ladeniska, Ladeniska (lubelskie). Działki numer: 92, 113/3, 115/2, 117/1

Ladeniska, 22-175, Ladeniska, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-02
Cena wywołania: 141 851 zł
Cena oszacowania: 189 135 zł