Dodano dnia: 2020-03-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana

ul. Adama Mickiewicza 25, 64-980, Trzcianka, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-04-30
Sygnatura: KM 581/19
Obszar działki: 0,1384 ha
Cena wywołania: 221 250 zł
Cena oszacowania: 295 000 zł
Wadium: 29 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzciance

Dariusz Purgal

Kancelaria Komornicza, Sikorskiego 11,Trzcianka, 64-980 Trzcianka

tel. 672162452 / fax. 672162452

Sygnatura: KM 581/19OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Kancelaria Komornicza w Trzciance Dariusz Purgal na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-04-2020 o godz. 11:45w budynku Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą przy Staszica 1, 64-980 Trzcianka, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonego/ej przy Mickiewicza 25, 64-980 Trzcianka, dla którego/j SĄD REJONOWY TRZCIANKA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1T/xxxxxxxx/7. Suma oszacowania wynosi 295 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 221 250,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 500,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na rachunek bankowy Komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Pile   90102038440000190200496752, albo w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Opis nieruchomości:

działka gruntu nr 2775 o obszarze 1384 m/2.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi . Licytacji podlega udział w wysokości 1/2. Udział obciążony bezpłatna i dożywotnią osobistą służebnością mieszkania.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Nieruchomość można oglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 11:00 do 11:30, po uprzednim skontaktowaniu się się z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości wraz z protokołem jej opisu i oszacowania znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dariusz Purgal

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Trzcianka, Mickiewicza 25 (zachodniopomorskie). Działka numer: 2775

Mickiewicza 25, 64-980, Trzcianka, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-10
Cena wywołania: 293 250 zł
Cena oszacowania: 391 000 zł