Dodano dnia: 2020-03-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana

ul. Kujawska 57, 81-862, Sopot, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-07-02
Sygnatura: Km 591/17
Obszar działki: 0,0495 ha
Cena wywołania: 1 356 833 zł
Cena oszacowania: 1 809 111 zł
Wadium: 180 912 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sopocie

Aleksandra Treder

Kancelaria Komornicza, Al. Niepodległości 727, Sopot, 81-840 Sopot

tel. 585512108 / fax. 585512108

Sygnatura: Km 591/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandra Treder na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-07-2020 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sopocie z siedzibą przy 1 Maja 10, 81-967 Sopot , pokój 1.02, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Kujawska 57, 81-862 Sopot, dla której Sąd Rejonowy w Sopocie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1S/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 1 809 111,11 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 356 833,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 180 911,11 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/SOPOT 38 1020 1853 0000 9502 0014 7538.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Aleksandra Treder


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Rumia, ul. 1 Maja 23B (pomorskie). Działka numer: 42/3

ul. 1 Maja 23B, 84-230, Rumia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-17
Cena wywołania: 214 125 zł
Cena oszacowania: 285 500 zł

Grunt w miejscowości Gołańcz, 242 (pomorskie). Działki numer: 495, 617

Gołańcz, 62-132, Gołańcz, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-27
Cena wywołania: 106 050 zł
Cena oszacowania: 141 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Biesowice, Biesowice 33/7 (pomorskie)

Biesowice 33/7, 77-224, Biesowice, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-09
Cena wywołania: 17 007 zł
Cena oszacowania: 22 675 zł