Dodano dnia: 2020-01-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka rolna

ul. Leszczyny, 38-406, Odrzykoń, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-10
Sygnatura: GKm 2/19
Obszar działki: 0,2938 ha
Cena wywołania: 675 zł
Cena oszacowania: 900 zł
Wadium: 90 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krośnie

Natalia Kubala

Kancelaria Komornicza, Grodzka 26, Krosno, 38-400 Krosno

tel. 134324947 / fax. 134324947

Sygnatura: GKm 2/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-03-2020 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie z siedzibą przy Sienkiewicza 12/-, 38-400 Krosno, pokój 104, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 38-406 Odrzykoń, dla której Sądu Rejonowego w Krośnie prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1K/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Licytacja działki numer 3394/3 o pow. 0,0278 ha w studium tereny rolne.

Suma oszacowania wynosi 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 675,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/KROSNO 82 1020 4391 0000 6602 0129 7886.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Krośnie mieszczącym się pod adresem: Sienkiewicza 12, Krosno, 38-400 Krosno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Natalia Kubala


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Izbiska, Izbiska (podkarpackie). Działka numer: 482/4

Jamy, 39-308, Jamy, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-22
Cena wywołania: 12 751 zł
Cena oszacowania: 17 002 zł

Grunt w miejscowości Kramarzówka, Kramarzówka (podkarpackie). Działki numer: 1211, 1167

Kramarzówka, 37-560, Kramarzówka, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-28
Cena wywołania: 8 625 zł
Cena oszacowania: 11 500 zł

Grunt w miejscowości Jasionka, Lubenia, Jasionka, Lubenia (podkarpackie). Działki numer: 240/2, 240/3, 245/4, 250, 286/1, 286/4, 300/8, 300/9, 4104/3

Jasionka, Lubenia, 36-002, Jasionka, Lubenia, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-03-15
Cena wywołania: 55 694 zł
Cena oszacowania: 74 408 zł