Dodano dnia: 2020-01-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

działka nr 193/1 o pow. 0,1651 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położona w miejscowości Kleszczów, gmina Zabierzów.

, , Kleszczów, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-02-24
Sygnatura: KM 66/13
Cena wywołania: 240 120 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Magdalena Dyląg

Kancelaria Komornicza, Królewska 2, Kraków, 30-045 Kraków

tel. 126311075 / fax. 126311076

Sygnatura: KM 66/13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Magdalena Dyląg na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-02-2020 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-134, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Kleszczów 43,Kleszczów, 32-084 Liszki, dla której SĄD REJONOWY KRZESZOWICE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2K/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 360 180,00, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 240 120,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 018,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 98 8619 0006 0030 0325 8066 0001.
Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Przedmiotowy lokal można oglądać w następującym terminie:


Data oględzin Godziny oględzin
19.02.2020 10:00 - 10:20
zaś elaborat znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Magdalena Dyląg


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Bulowice, ul. Zamkowa (małopolskie). Działki numer: 4745, 4746, 4709/3

ul. Zamkowa, 43-354, Bulowice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-25
Cena wywołania: 98 602 zł
Cena oszacowania: 197 204 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, ul. Twardowskiego (małopolskie)

ul. Twardowskiego, 31-547, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-02-02
Cena wywołania: 146 351 zł
Cena oszacowania: 195 135 zł

Grunt w miejscowości Tokarnia, Tokarnia (małopolskie). Działki numer: 391, 541, 552, 1662, 1811, 1935, 2170, 2187, 2198

Tokarnia, 32-436, Tokarnia, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-09
Cena wywołania: 72 571 zł
Cena oszacowania: 375 943 zł