Dodano dnia: 2020-03-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka niezabudowana oraz udział w drodze i działka rekreacyjno-wypoczynkowa

Wieliczki, 19-404, Wieliczki, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-05-08
Sygnatura: Km 697/14
Obszar działki: 3680 m2
Cena wywołania: 72 750 zł
Cena oszacowania: 97 000 zł
Wadium: 9 700 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olecku

Dariusz Jankowski

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 24, Olecko, 19-400 Olecko

tel. 875202737 / fax. 875202737

Sygnatura: Km 697/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Kancelaria Komornicza nr I w Olecku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-05-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olecku z siedzibą przy Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy , 19-400 Wieliczki, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, stanowiąca wspólność ustawową majątkową małżeńską Stanisława Morusiewicz i Danuty Morusiewicz o powierzchni: 900 m2, położona w Wieliczkach przy ul. Lipowej 17, gm. Wieliczki, na działce o nr geodezyjnym 54/1, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr KW OL1C/xxxxxxxx/2

Suma oszacowania wynosi 230 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 172 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 000,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
05.05.2020 12:30 - 13:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy , 19-404 Wieliczki, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, zabudowana stodołą i stajnią, stanowiąca wspólność ustawową majątkową małżeńską Stanisława Morusiewicz i Danuty Morusiewicz, o powierzchni: 8.983 m2 położona w obrębie miejscowości Wieliczki, gm. Wieliczki, na działce o nr geodezyjnym 36/34, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr KW OL1C/xxxxxxxx/9 wraz z udziałem w części 0,152 w działkach 36/32, 36/29, 36/37, 37/10 (pełniących funkcje komunikacyjne) i 37/9 (teren rekreacyjno-wypoczynkowy bez prawa zabudowy) oraz z udziałem w części 0,0433 w działce 37/8 (teren umożliwiający dostęp do drogi publicznej)

Suma oszacowania wynosi 905 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 678 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90 500,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
05.05.2020 12:30 - 13:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy , 19-404 Wieliczki, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym, stanowiąca wspólność ustawową majątkową małżeńską Stanisława Morusiewicz i Danuty Morusiewicz, o powierzchni 10673 m2, położona w obrębie miejscowości Wieliczki, gm. Wieliczki, na działce o nr geodezyjnym 36/28, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr KW OL1C/xxxxxxxx/3 oraz na działce o nr geodezyjnym 36/31, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr KW OL1C/xxxxxxxx/9 wraz z udziałem w części 0,180 w działkach 36/32, 36/29, 36/37, 37/10 (pełniących funkcje komunikacyjne) oraz w działce 37/9 (stanowiącej teren rekreacyjno-wypoczynkowy bez prawa do zabudowy), a także wraz z udziałem w części 0,0515w działce nr 37/8 (teren umożliwiający dostęp do drogi publicznej)

Suma oszacowania wynosi 1 338 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 003 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 133 800,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
05.05.2020 12:30 - 13:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy , 19-404 Wieliczki, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem usługowo-biurowym, stanowiąca wspólność ustawową majątkową małżeńską Stanisława Morusiewicz i Danuty Morusiewicz, o powierzchni 5264m2, położonej w obrębie miejscowości Wieliczki, gm. Wieliczki, na działce o nr geodezyjnym 36/33, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr KW OL1C/xxxxxxxx/9 wraz z udziałem w części 0,089 w działkach 36/32, 36/29, 36/37, 37/10 (pełniących funkcje komunikacyjne) oraz w działce 37/9 (stanowiącej teren rekreacyjno-wypoczynkowy bez prawa do zabudowy), a także wraz z udziałem w części 0,0254 w działce nr 37/8 (teren umożliwiający dostęp do drogi publicznej)

Suma oszacowania wynosi 957 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 717 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 95 700,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
05.05.2020 12:30 - 13:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy , 19-404 Wieliczki, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, niezabudowana, stanowiąca wspólność ustawową majątkową małżeńską Stanisława Morusiewicz i Danuty Morusiewicz, o powierzchni: 3680m2 , położona w Wieliczkach, gm. Wieliczki, na działce o nr geodezyjnym 36/35, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr KW OL1C/xxxxxxxx/9 wraz z udziałem w części 0,062 w działkach 36/32, 36/29, 36/37, 37/10 (pełniących funkcje komunikacyjne) oraz w działce 37/9 (stanowiącej teren rekreacyjno-wypoczynkowy bez prawa do zabudowy), a także wraz z udziałem w części 0,0178 w działce nr 37/8 (teren umożliwiający dostęp do drogi publicznej)

Suma oszacowania wynosi 97 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 700,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
05.05.2020 12:30 - 13:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy , 19-404 Wieliczki, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, niezabudowana, stanowiąca wspólność ustawową majątkową małżeńską Stanisława Morusiewicz i Danuty Morusiewicz, o powierzchni: 11.774m2 , położona w Wieliczkach, gm. Wieliczki, na działce o nr geodezyjnym 36/30, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr KW OL1C/xxxxxxxx/9 wraz z udziałem w części 0,199 w działkach 36/32, 36/29, 36/37, 37/10 (pełniących funkcje komunikacyjne) oraz w działce 37/9 (stanowiącej teren rekreacyjno-wypoczynkowy bez prawa do zabudowy), a także wraz z udziałem w części 0,0568 w działce nr 37/8 (teren umożliwiający dostęp do drogi publicznej)

Suma oszacowania wynosi 158 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 800,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
05.05.2020 12:30 - 13:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy , 19-404 Wieliczki, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, zabudowana, domkiem campingowym, stanowiąca wspólność ustawową majątkową małżeńską Stanisława Morusiewicz i Danuty Morusiewicz, o powierzchni: 1356m2, położona w Wieliczkach, gm. Wieliczki, na działce o nr geodezyjnym 36/25, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr KW OL1C/xxxxxxxx/2 wraz z udziałem w części 0,023 w działkach 36/32, 36/29, 36/37, 37/10 (pełniących funkcje komunikacyjne) oraz w działce 37/9 (stanowiącej teren rekreacyjno-wypoczynkowy bez prawa do zabudowy), a także wraz z udziałem w części 0,0065 w działce nr 37/8 (teren umożliwiający dostęp do drogi publicznej)

Suma oszacowania wynosi 48 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 800,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
05.05.2020 12:30 - 13:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy , 19-404 Wieliczki, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, zabudowana domkiem campingowym, stanowiąca wspólność ustawową majątkową małżeńską Stanisława Morusiewicz i Danuty Morusiewicz, o powierzchni: 1453 m2, położona w Wieliczkach, gm. Wieliczki, na działce o nr geodezyjnym 36/26, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr KW OL1C/xxxxxxxx/0 wraz z udziałem w części 0,025 w działkach 36/32, 36/29, 36/37, 37/10 (pełniących funkcje komunikacyjne) oraz w działce 37/9 (stanowiącej teren rekreacyjno-wypoczynkowy bez prawa do zabudowy), a także wraz z udziałem w części 0,0070 w działce nr 37/8 (teren umożliwiający dostęp do drogi publicznej)

Suma oszacowania wynosi 53 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 300,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
05.05.2020 12:30 - 13:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy , 19-404 Wieliczki, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, niezabudowana, stanowiąca wspólność ustawową majątkową małżeńską Stanisława Morusiewicz i Danuty Morusiewicz, o powierzchni: 959 m2, położonej w Wieliczkach, gm.Wieliczki, na działce o nr geodezyjnym 36/38, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr KW OL1C/xxxxxxxx/6 wraz z udziałem w części 0,016 w działkach 36/32, 36/29, 36/37, 37/10 (pełniących funkcje komunikacyjne) oraz w działce 37/9 (stanowiącej teren rekreacyjno-wypoczynkowy bez prawa do zabudowy), a także wraz z udziałem w części 0,0046 w działce nr 37/8 (teren umożliwiający dostęp do drogi publicznej)

Suma oszacowania wynosi 39 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 900,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
05.05.2020 12:30 - 13:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy , 19-404 Wieliczki, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, niezabudowana, stanowiąca wspólność ustawową majątkową małżeńską Stanisława Morusiewicz i Danuty Morusiewicz, o powierzchni: 1117 m2, położona w Wieliczkach, gm. Wieliczki, na działce o nr geodezyjnym 36/39, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr KW OL1C/xxxxxxxx/6 wraz z udziałem w części 0,019 w działkach 36/32, 36/29, 36/37, 37/10 (pełniących funkcje komunikacyjne) oraz w działce 37/9 (stanowiącej teren rekreacyjno-wypoczynkowy bez prawa do zabudowy), a także wraz z udziałem w części 0,0054 w działce nr 37/8 (teren umożliwiający dostęp do drogi publicznej)

Suma oszacowania wynosi 46 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 600,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
05.05.2020 12:30 - 13:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy ,Wieliczki , 19-404 19-404, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, niezabudowana, stanowiąca wspólność ustawową majątkową małżeńską Stanisława Morusiewicz i Danuty Morusiewicz, o powierzchni: 927 m2, położona w Wieliczkach, gm. Wieliczki, na działce o nr geodezyjnym 36/40, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr KW OL1C/xxxxxxxx/6 wraz z udziałem w części 0,016 w działkach 36/32, 36/29, 36/37, 37/10 (pełniących funkcje komunikacyjne) oraz w działce 37/9 (stanowiącej teren rekreacyjno-wypoczynkowy bez prawa do zabudowy), a także wraz z udziałem w części 0,0045 w działce nr 37/8 (teren umożliwiający dostęp do drogi publicznej)

Suma oszacowania wynosi 38 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 800,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
05.05.2020 12:30 - 13:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy , 19-404 Wieliczki, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, niezabudowana z linią brzegową jeziora, stanowiąca wspólność ustawową majątkową małżeńską Stanisława Morusiewicz i Danuty Morusiewicz, o powierzchni: 8284 m2, położonej w Wieliczkach, gm. Wieliczki, na działce o nr geodezyjnym 36/36, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr KW OL1C/xxxxxxxx/6 wraz z udziałem w części 0,140 w działkach 36/32, 36/29, 36/37, 37/10 (pełniących funkcje komunikacyjne) oraz w działce 37/9 (stanowiącej teren rekreacyjno-wypoczynkowy bez prawa do zabudowy), a także wraz z udziałem w części 0,0400w działce nr 37/8 (teren umożliwiający dostęp do drogi publicznej)

Suma oszacowania wynosi 325 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 243 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 500,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
05.05.2020 12:30 - 13:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy , 19-404 Wieliczki, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, niezabudowana z linią brzegową jeziora, stanowiąca wspólność ustawową majątkową małżeńską Stanisława Morusiewicz i Danuty Morusiewicz, o powierzchni: 1580 m2, położona w Wieliczkach, gm. Wieliczki, na działce o nr geodezyjnym 37/2, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr KW OL1C/xxxxxxxx/8 wraz z udziałem w części 0,027 w działkach 36/32, 36/29, 36/37, 37/10 (pełniących funkcje komunikacyjne) oraz w działce 37/9 (stanowiącej teren rekreacyjno-wypoczynkowy bez prawa do zabudowy), a także wraz z udziałem w części 0,0076 w działce nr 37/8 (teren umożliwiający dostęp do drogi publicznej)

Suma oszacowania wynosi 67 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 700,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
05.05.2020 12:30 - 13:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy , 19-404 Wieliczki, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, niezabudowana, stanowiąca wspólność ustawową majątkową małżeńską Stanisława Morusiewicz i Danuty Morusiewicz, o powierzchni: 1596 m2, położona w Wieliczkach, gm.Wieliczki, na działce o nr geodezyjnym 36/42, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr KW OL1C/xxxxxxxx/6 wraz z udziałem w części 0,027 w działkach 36/32, 36/29, 36/37, 37/10 (pełniących funkcje komunikacyjne) oraz w działce 37/9 (stanowiącej teren rekreacyjno-wypoczynkowy bez prawa do zabudowy), a także wraz z udziałem w części 0,008 w działce nr 37/8 (teren umożliwiający dostęp do drogi publicznej) oraz wraz z udziałem w części 0,505 w działce nr 36/41 (pełniącej funkcje komunikacyjne)

Suma oszacowania wynosi 55 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 500,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
05.05.2020 12:30 - 13:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy , 19-404 Wieliczki, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, niezabudowana, stanowiąca wspólność ustawową majątkową małżeńską Stanisława Morusiewicz i Danuty Morusiewicz, o powierzchni: 516 m2, położona w Wieliczkach, gm. Wieliczki, na działce o nr geodezyjnym 36/43, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr KW OL1C/xxxxxxxx/6 wraz z udziałem w części 0,009 w działkach 36/32, 36/29, 36/37, 37/10 (pełniących funkcje komunikacyjne) oraz w działce 37/9 (stanowiącej teren rekreacyjno-wypoczynkowy bez prawa do zabudowy), a także wraz z udziałem w części 0,002 w działce nr 37/8 (teren umożliwiający dostęp do drogi publicznej) oraz wraz z udziałem w części 0,163 w działce nr 36/41 (pełniącej funkcje komunikacyjne)

Suma oszacowania wynosi 21 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 100,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
05.05.2020 12:30 - 13:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy , 19-404 Wieliczki, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, niezabudowana, stanowiąca wspólność ustawową majątkową małżeńską Stanisława Morusiewicz i Danuty Morusiewicz, o powierzchni: 1049 m2, położona w Wieliczkach, gm. Wieliczki, na działce o nr geodezyjnym 36/44, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr KW OL1C/xxxxxxxx/6 wraz z udziałem w części 0,018 w działkach 36/32, 36/29, 36/37, 37/10 (pełniących funkcje komunikacyjne) oraz w działce 37/9 (stanowiącej teren rekreacyjno-wypoczynkowy bez prawa do zabudowy), a także wraz z udziałem w części 0,005 w działce nr 37/8 (teren umożliwiający dostęp do drogi publicznej) oraz wraz z udziałem w części 0,332 w działce nr 36/41 (pełniącej funkcje komunikacyjne)

Suma oszacowania wynosi 36 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 600,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
05.05.2020 12:30 - 13:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy , 19-404 Wieliczki, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, niezabudowana, przy ogrodach działkowych, stanowiąca wspólność ustawową majątkową małżeńską Stanisława Morusiewicz i Danuty Morusiewicz, o powierzchni: 3042 m2, położonej w Wieliczkach, gm. Wieliczki, na działce o nr geodezyjnym 36/15, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr KW OL1C/xxxxxxxx/7

Suma oszacowania wynosi 84 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 400,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
05.05.2020 12:30 - 13:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 66 20300045 1110 0000 0402 4320.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Dariusz Jankowski


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Rostki, Rostki (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 134/1, 134/2, 134/3, 134/4, 134/5, 134/6, 134/7, 134/8, 134/9, 134/10, 134/11, 134/12, 134/...

Rostki, 11-510, Rostki, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 501 915 zł
Cena oszacowania: 48 397 zł

Mieszkanie w miejscowości Elbląg, ul. Robotnicza 45/23 (warmińsko-mazurskie)

ul. Robotnicza 45/23, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-03-11
Cena wywołania: 63 150 zł
Cena oszacowania: 84 200 zł

Grunt w miejscowości Rusy, Rusy (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 311, 312

Rusy, 14-500, Rusy, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-11
Cena wywołania: 610 800 zł
Cena oszacowania: 814 400 zł