Dodano dnia: 2022-01-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

działka niezabudowana nr 456

Stawiszyce, 28-425, Stawiszyce, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-24
Sygnatura: KM 440/20
Cena wywołania: 11 752 zł
Cena oszacowania: 15 669 zł
Wadium: 1 567 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pińczowie

Olgierd Pawłowski

Kancelaria Komornicza, 3-go Maja 17, Pińczów, 28-400 Pińczów

tel. 041-357-31-30 / fax. 041-357-33-80

Sygnatura: KM 440/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pińczowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-01-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pińczowie z siedzibą przy 3 Maja 12a, 28-400 Pińczów, pokój sala nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy , Stawiszyce, 28-425 ZLota , dla której Sąd Rejonowy w Pińczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1P/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
działka niezabudowana nr 456 o powierzchni 0,5900 ha położona w miejscowości Stawiszyce gmina Złota

Suma oszacowania wynosi 15 669,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 751,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 566,90 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości w kancelarii komornika.

 

- nieruchomości położonej przy , Stawiszyce, 28-425 Złota , dla której Sąd Rejonowy w Pińczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Pińczowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1P/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
działka niezabudowana nr 396/1 o powierzchni 0,4000 ha położona w miejscowości Stawiszyce gmina Złota

Suma oszacowania wynosi 71 160,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 370,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 116,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości w kancelarii komornika.

 

- nieruchomości położonej przy , Stawiszyce, 28-425 Złota , dla której Sąd Rejonowy w Pińczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1P/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
działka niezabudowana nr 448/1 o powierzchni 1,5500 ha położona w miejscowości Stawiszyce gmina Złota

Suma oszacowania wynosi 48 868,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 651,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 886,80 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości w kancelarii komornika.

 

- nieruchomości położonej przy , Stawiszyce, 28-425 Złota , dla której Sąd Rejonowy w Pińczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1P/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
działka niezabudowana nr 454 o powierzchni 2,0700 ha położona w miejscowości Stawiszyce gmina Złota

Suma oszacowania wynosi 51 307,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 480,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 130,70 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości w kancelarii komornika.

 

- nieruchomości położonej przy , Stawiszyce, 28-425 Złota , dla której Sąd Rejonowy w Pińczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1P/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
działka niezabudowana nr 401/2 o powierzchni 0,5151 ha położona w miejscowości Stawiszyce gmina Złota

Suma oszacowania wynosi 91 636,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 727,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 163,60 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości w kancelarii komornika.

 

- nieruchomości położonej przy , Stawiszyce, 28-425 Złota , dla której Sąd Rejonowy w Pińczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1P/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
działka niezabudowana nr 481 o powierzchni 1,8000 ha położona w miejscowości Stawiszyce gmina Złota

Suma oszacowania wynosi 50 944,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 208,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 094,40 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości w kancelarii komornika.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/PIŃCZÓW 29 1020 2645 0000 5002 0003 8430.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Olgierd Pawłowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Stawiszyce, Stawiszyce (świętokrzyskie). Działka numer: 399

Stawiszyce, 28-425, Stawiszyce, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 84 560 zł
Cena oszacowania: 112 747 zł