Dodano dnia: 2020-03-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka niezabudowana

Bolestraszyce , 37-722, Bolestraszyce, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-07-24
Sygnatura: Kmp 1/19
Obszar działki: 0,3285 ha
Cena wywołania: 43 800 zł
Cena oszacowania: 58 400 zł
Wadium: 5 840 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

Agnieszka Bandosz

Kancelaria Komornicza, Plac Na Bramie 12, Przemyśl, 37-700 Przemyśl

tel. 166751413 / fax. 166751413

Sygnatura: Kmp 1/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-07-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu z siedzibą przy Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl, pokój 103, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:


działkę nr 773/68 i pow. 0,3285 ha

należącego/ej do dłużnika **** ******** położonej: Bolestraszyce, , Bolestraszyce, 37-710 Żurawica,

dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/xxxxxxxx/0


Suma oszacowania wynosi 58 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 800,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 840,00 zł.


Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób: w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszki Bandosz lub na konto: Bank Zachodni WBK SA O. w Przemyślu 35150016341216300479720000
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy


Agnieszka Bandosz


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Horyniec-Zdrój, Horyniec-Zdrój (podkarpackie). Działki numer: 276, 287, 288/1, 331/3, 332/2, 442/2, 453/1, 520

Horyniec-Zdrój, 37-620, Horyniec-Zdrój, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-03-10
Cena wywołania: 54 567 zł
Cena oszacowania: 71 420 zł

Grunt w miejscowości Kramarzówka, Kramarzówka (podkarpackie). Działki numer: 1211, 1167

Kramarzówka, 37-560, Kramarzówka, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-28
Cena wywołania: 8 625 zł
Cena oszacowania: 11 500 zł

Dom w miejscowości Gwizdów, Gwizdów 267 (podkarpackie). Działki numer: 1136, 1127, 418, 1206, 1212

Gwizdów 267, 37-110, Gwizdów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-22
Cena wywołania: 65 837 zł
Cena oszacowania: 98 755 zł