Dodano dnia: 2020-05-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka niezabudowana

Polkowskie, 46-146, Polkowskie, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-06-08
Sygnatura: Km 1868/19
Obszar działki: 34700,00 m2
Cena wywołania: 144 338 zł
Cena oszacowania: 192 951 zł
Wadium: 19 296 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku

Grzegorz Błaut

Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 1G, Kluczbork, 46-200 Kluczbork

tel. 77 550 90 79 / fax.

Sygnatura: Km 1868/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzegorz Błaut na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-06-2020 o godz. 10:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Kluczborku, ul. M. Skłodkowskiej-Curie 15, 46-200 Kluczbork, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy działka nr 41 ,Polkowskie, 46-146 Domaszowice, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 192 951,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 144 338,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 295,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Namysłowie 57 8890 0001 0017 2778 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Grzegorz Błaut


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Łowkowice, ul. Wiejska 28 (opolskie). Działka numer: 385

ul. Wiejska 28, 47-364, Łowkowice, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-18
Cena wywołania: 43 067 zł
Cena oszacowania: 64 600 zł

Grunt w miejscowości Kucoby, Kiki 14 (opolskie). Działki numer: 568/108, 569/108

Kiki 14, 46-312, Kucoby, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-09
Cena wywołania: 35 250 zł
Cena oszacowania: 47 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Głubczyce, Kochanowskiego 12/1 (opolskie)

Kochanowskiego 12/1, 48-100, Głubczyce, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-02-02
Cena wywołania: 90 000 zł
Cena oszacowania: 120 000 zł