Dodano dnia: 2020-05-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka niezabudowana

Uleniec, 05-600, Uleniec, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-05-21
Sygnatura: Km 752/19
Obszar działki: 0,2300 ha
Cena wywołania: 7 500 zł
Cena oszacowania: 10 000 zł
Wadium: 1 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
Arkadiusz Ciepieniak
Kancelaria Komornicza nr I w Grójcu
05-600 Grójec Sportowa 7/114

www.grojeckomornik.pl
  Km 752/19



 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusz Ciepieniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-05-2020r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowa 14 w sali nr IV odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 05-600 Grójec, Uleniec, dla której  Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA1G/xxxxxxxx/4.
Działka numer 225/6 o powierzchni 0,2300 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 16 metrów i długości boków około 144 metrów. Działka nie zabudowana, nie ogrodzona, nie zagospodarowana, porośnięta drzewami.
Suma oszacowania wynosi 10 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  7 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 000,00zł. Rękojmia musi wpłynąć na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Radomiu 31 10204317 2006 0000 2007 5219 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nabywca licytacyjny ma obowiązek odprowadzić 2 % PCC.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania wraz z operatem biegłego w Sądzie Rejonowym w Grójcu przy ul. Sportowa 14 (I Wydział Cywilny, nr sprawy I Co 1304/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.






                                                                                                                                     Komornik Sądowy

                                                                                                                                    Arkadiusz Ciepieniak  


      

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Chotomów, ul. Mała 35 (mazowieckie). Działka numer: 1443/2

ul. Mała 35, 05-119, Chotomów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-25
Cena wywołania: 390 000 zł
Cena oszacowania: 585 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Bonifraterska 10B/44 (mazowieckie)

Bonifraterska 10B/44, 00-213, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-19
Cena wywołania: 357 750 zł
Cena oszacowania: 477 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, ul. Skarbka z Gór 51D/19 (mazowieckie)

ul. Skarbka z Gór 51D/19, 03-287, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-15
Cena wywołania: 276 225 zł
Cena oszacowania: 368 300 zł