Dodano dnia: 2020-05-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka niezabudowana

Młodzieszyn, 96-512, Młodzieszyn, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2020-06-17
Sygnatura: kmp 12/19
Obszar działki: 0,94 ha
Cena wywołania: 55 916 zł
Cena oszacowania: 74 555 zł
Wadium: 7 456 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie

Przemysław Kosyra

Kancelaria Komornicza, 1 Maja 24 lok.11, Sochaczew, 96-500 Sochaczew

tel. 46 811 16 76 / fax. www.komorniksochaczew.pl

Sygnatura: kmp 12/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Przemysław Kosyra na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-06-2020 o godz. 09:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 96-512 Młodzieszyn, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1O/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest działka gruntu nr 92 obszaru 0,94 ha położona we wsi Młodzieszyn, w gminie Młodzieszyn,użytkowana rolniczo,nieogrodzona,niezabudowana.

Suma oszacowania wynosi 74 555,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 916,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 455,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 2 w Płocku 37 1020 3974 0000 5602 0229 5525.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Przemysław Kosyra


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Warszawa, Ostródzka (mazowieckie). Działki numer: 71/1, 71/8, 71/9

Ostródzka, 03-289, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-08-18
Cena wywołania: 5 925 zł
Cena oszacowania: 7 900 zł

Mieszkanie w miejscowości Łosice, Sienkiewicza 6B/1 (mazowieckie)

Sienkiewicza 6B/1, 08-200, Łosice, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-08-26
Cena wywołania: 105 750 zł
Cena oszacowania: 141 000 zł

Grunt w miejscowości Sarnów, Sarnów (mazowieckie). Działki numer: 649, 702, 84

Sarnów, 26-920, Sarnów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-09-13
Cena wywołania: 54 000 zł
Cena oszacowania: 72 000 zł