Dodano dnia: 2020-03-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka niezabudowana

ul. ks. Jana Dzierżonia , 46-200 , Kluczbork, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-06-01
Sygnatura: Km 2986/17
Obszar działki: 608,0000 m2
Cena wywołania: 22 667 zł
Cena oszacowania: 34 000 zł
Wadium: 3 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku

Maciej Kaczmarzyk

Kancelaria Komornicza, ul. Wolności 12, Kluczbork, 46-203 Kluczbork

tel. 0048 77 414 26 55 / fax. 0048 77 414 26 55

Sygnatura: Km 2986/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-06-2020 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15, 46-200 Kluczbork, pokój 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Dzierżona 11, 46-200 Kluczbork, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 34 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 22 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maciej Kaczmarzyk


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Dzielów, Dzielów 2 (opolskie). Działka numer: 51

Dzielów 2, 48-120, Dzielów, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-26
Cena wywołania: 157 500 zł
Cena oszacowania: 210 000 zł

Grunt w miejscowości Kucoby, Kiki 14 (opolskie). Działki numer: 568/108, 569/108

Kiki 14, 46-312, Kucoby, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-09
Cena wywołania: 35 250 zł
Cena oszacowania: 47 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wąsice, ul. Kuźnicka 6/1 (opolskie)

ul. Kuźnicka 6/1, 46-250, Wąsice, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-03-28
Cena wywołania: 104 700 zł
Cena oszacowania: 139 600 zł