Dodano dnia: 2020-03-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka niezabudowana

Łąka, 36-004, Łąka, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2020-05-12
Sygnatura: km 1933/18
Obszar działki: 0,9713 ha
Cena wywołania: 23 506 zł
Cena oszacowania: 31 341 zł
Wadium: 3 135 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Jakub Kwater

Kancelaria Komornicza, Chodkiewicza 6/3, Rzeszów, 35-045 Rzeszów

tel. 178525140 / fax. 178525140

Sygnatura: km 1933/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-05-2020 o godz. 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Łąka, 36-004 Trzebownisko, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
-działki Nr Ew. 2642 o pow. 0,3900 ha – położonej w miejscowości Łąka, , gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Dostęp do nieruchomości bezpośrednio z drogi publicznej asfaltowej. Działka 2642 to grunt orny, brak widocznej uprawy roślinnej. W poprzek działki przebiega sieć gazowa wysokoprężna gwA200, w pozostałym zakresie brak ujawnionych sieci uzbrojenia terenu. Dla  nieruchomości w    Sądzie Rejonowym w  Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW  Nr  RZ1Z/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 31 341,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 505,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 134,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie 25910100032015000307200001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jakub Kwater


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Płazów, Płazów (podkarpackie). Działki numer: 167/1, 393, 398/1, 69, 79/1, 81/2, 82/2, 85/2, 398/2, 1634/8, 1648/2, 1634/3, 1669, 1648/1, 1648/3, 78, 154, 156, 160/3, 160/4, 163

Płazów, 37-614, Płazów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-03-10
Cena wywołania: 122 850 zł
Cena oszacowania: 163 800 zł

Grunt w miejscowości Harta, Harta (podkarpackie). Działka numer: 2922

Harta, 36-067, Harta, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-27
Cena wywołania: 13 000 zł
Cena oszacowania: 26 000 zł

Grunt w miejscowości Gorzyce, Metalowców 4 (podkarpackie). Działka numer: 2566/1

ul. Metalowców, 39-432, Gorzyce, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 76 350 zł
Cena oszacowania: 101 800 zł