Dodano dnia: 2020-03-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka niezabudowana

ul. Jana III Sobieskiego, 32-593, Żarki, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2020-04-08
Sygnatura: KM 360/17
Obszar działki: 0,1809 ha
Cena wywołania: 27 647 zł
Cena oszacowania: 36 863 zł
Wadium: 3 687 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

Krzysztof Dłużniewski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 134, Trzebinia, 32-540 Trzebinia

tel. 032 711 82 99 / fax. 032 711 82 99

Sygnatura: KM 360/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztof Dłużniewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-04-2020 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 32-593 Żarki, dla której SĄD REJONOWY CHRZANÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1C/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 36 863,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 647,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 686,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Consumer Bank S.A. 25 1910 1048 2105 0210 1233 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:11 do godz. 11:11 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Krzysztof Dłużniewski


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Dobranowice, Dobranowice (małopolskie). Działki numer: 339/1, 304/6

Dobranowice, 32-020, Dobranowice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-14
Cena wywołania: 153 750 zł
Cena oszacowania: 205 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Zakopane, Jaszczurówka 21a/5 (małopolskie)

Jaszczurówka 21a/5, 34-500, Zakopane, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-11
Cena wywołania: 369 292 zł
Cena oszacowania: 492 390 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, ul. Twardowskiego (małopolskie)

ul. Twardowskiego, 31-547, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-02-02
Cena wywołania: 146 351 zł
Cena oszacowania: 195 135 zł