Dodano dnia: 2020-03-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka niezabudowana

Wiciejewo, 09-454, Wiciejewo, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-04-14
Sygnatura: Km 1819/18
Obszar działki: 2,02 ha
Cena wywołania: 92 250 zł
Cena oszacowania: 123 000 zł
Wadium: 12 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Maria Rudnicka

Kancelaria Komornicza, Grodzka 13, Płock, 09-400 Płock

tel. 24 2685470 / fax. 24 2685470

Sygnatura: Km 1819/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Maria Rudnicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-04-2020 o godz. 11:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku sala nr 114, ul. Kilińskiego 10B, 09-400 Płock, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy ,Wiciejewo, 09-454 Bodzanów, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1P/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Do licytacji wydzielona jest działka nr 203 o powierzchni 2,02 ha położona w miejscowości Wiciejewo gm. Bodzanów (w tym grunty orne RIIIb- 1,89 ha, RIVa- 0,13ha)

Suma oszacowania wynosi 123 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 25 1020 3974 0000 5802 0006 6001. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w przeddzień licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Maria Rudnicka


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Osówka, Wygoda, Osówka, Wygoda (mazowieckie). Działki numer: 55, 56, 349, 278/1

Osówka, Wygoda, 27-350, Osówka, Wygoda, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-25
Cena wywołania: 297 537 zł
Cena oszacowania: 396 717 zł

Grunt w miejscowości Karniewo, Karniewo (mazowieckie). Działki numer: 31/4, 107

Karniewo, 06-461, Karniewo, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 48 071 zł
Cena oszacowania: 64 095 zł

Mieszkanie w miejscowości Sochaczew, ul. Trojanowska 2/11 (mazowieckie)

ul. Trojanowska 2/11, 96-500, Sochaczew, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 173 250 zł
Cena oszacowania: 231 000 zł