Dodano dnia: 2020-03-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka niezabudowana

Nowa Dąbrowa, 76-241, Nowa Dąbrowa, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-04-23
Sygnatura: Km 651/16
Obszar działki: 0,0484 ha
Cena wywołania: 4 667 zł
Cena oszacowania: 7 000 zł
Wadium: 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lęborku

Krzysztof Szubelak

Kancelaria Komornicza, Przyzamcze 1, Lębork, 84-300 Lębork

tel. 59 3070140 / fax.

Sygnatura: Km 651/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Krzysztof Szubelak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-04-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lęborku z siedzibą przy Przyzmacze 2, 84-300 Lębork, pokój 20, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy - -, 76-241 Nowa Dąbrowa, dla której Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1L/xxxxxxxx/3.

Suma oszacowania wynosi 7 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 1 Oddział w Słupsku 62 1020 4649 0000 7002 0143 1337.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Lęborku mieszczącym się pod adresem: Przyzmacze 2, Lębork, 84-300 Lębork.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Krzysztof Szubelak


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Bierkowo, Bierkowo 122 (pomorskie)

Bierkowo 122, 76-200, Bierkowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-02-08
Cena wywołania: 194 456 zł
Cena oszacowania: 259 275 zł

Dom w miejscowości Mikołów, Przelotowa 24 (pomorskie). Działka numer: 1090/121

Przelotowa 24, 43-190, Mikołów, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-19
Cena wywołania: 208 930 zł
Cena oszacowania: 278 574 zł

Grunt w miejscowości Bytom, Siemianowicka 12 (pomorskie). Działka numer: 1746/3

Siemianowicka 12, 41-902, Bytom, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-08
Cena wywołania: 390 000 zł
Cena oszacowania: 520 000 zł