Dodano dnia: 2020-02-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka niezabudowana

Więckowo, 13-113, Więckowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-04-10
Sygnatura: GKM 24/19
Obszar działki: 0,1185 ha
Cena wywołania: 20 180 zł
Cena oszacowania: 26 900 zł
Wadium: 2 690 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy

Bogusław Ciecierski

Kancelaria Komornicza, ul. Traugutta 20, Nidzica, 13-100 Nidzica

tel. 896253119 / fax.

Sygnatura: GKM 24/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy Bogusław Ciecierski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-04-2020 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nidzicy z siedzibą przy ul. Kościuszki 15, 13-100 Nidzica, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Więckowo, 13-113 Janowo, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1N/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 26 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 180,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 690,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO O Ostróda 59 10203613 0000690200047753.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Bogusław Ciecierski


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Sto działek

Powałczyn, 12-140, Powałczyn, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-28
Cena wywołania: 2 676 938 zł
Cena oszacowania: 3 569 250 zł

Grunt w miejscowości Różnowo, Różnowo (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 243/34

Różnowo, 11-001, Różnowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-02
Cena wywołania: 57 750 zł
Cena oszacowania: 77 000 zł

Grunt w miejscowości Jabłońskie, Jabłońskie (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 146/35

Jabłońskie, 19-500, Jabłońskie, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-04
Cena wywołania: 113 250 zł
Cena oszacowania: 151 000 zł