Dodano dnia: 2020-02-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka niezabudowana

Wierzbowo, 06-404, Wierzbowo, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-05-21
Obszar działki: 0,3056 ha
Cena wywołania: 7 598 zł
Cena oszacowania: 10 130 zł
Wadium: 1 013 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 


'Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Joanna Rykowska (tel/fax 023-672-59-36) na podstawie przepisu art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 maja 2020r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ciechanowie ul. St. Mikołajczyka 6, 06-400 Ciechanów, w sali nr VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Wierzbowie gm. Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie  dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1C/xxxxxxxx/6, stanowiącej własność dłużnika Włodzimierza Szcześniaka.


Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 110 o pow. 3056 m kw. Zlokalizowana jest około 1,6 km na północ od głównej zabudowy miejscowości Wierzbowo w otoczeniu gruntów niezabudowanych rolnych użytkowanych w sposób rolny oraz leśny. Działka nie posiada bezpośrednio dostępu do drogi publicznej. 


Suma oszacowania wynosi 10 130,00zł, zaś cena wywołania w I licytacji jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 7 597,50 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 013,00 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 20 maja 2020r. 
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
PKO BP SA O. Centrum w Ciechanowie 25 10201592 0000 2602 0054 1367. 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 11.00 do godz. 12.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika akta postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytant wpłacający rękojmię zobowiązany jest najdalej do dnia 20-05-2020r. godz:15.00 zgłosić swój udział w licytacji poprzez wskazanie swojego imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu, numeru rachunku bankowego, na które należy zwrócić wadium  oraz potwierdzenia dokonania wpłaty rękojmi."
Komornik Sądowy
Joanna Rykowska  

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Otwock, ul. Piłsudskiego 25/3 (mazowieckie)

ul. Piłsudskiego 25/3, 05-400, Otwock, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-19
Cena wywołania: 313 200 zł
Cena oszacowania: 417 600 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Jaktorów Kolonia, ul. Żyrardowska 25A (mazowieckie)

ul. Żyrardowska 25A, 96-313, Jaktorów Kolonia, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-03-10
Cena wywołania: 1 055 625 zł
Cena oszacowania: 1 407 500 zł

Dom w miejscowości Reguły, ul. Wiejska 18a (mazowieckie). Działka numer: 265/12

ul. Wiejska 18a, 05-816, Reguły, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-03-15
Cena wywołania: 243 375 zł
Cena oszacowania: 324 500 zł