Dodano dnia: 2020-02-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka niezabudowana

Ługi Ujskie , 64-850, Ługi Ujskie, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-09
Sygnatura: KM 9908/17
Obszar działki: 0,8953 ha
Cena wywołania: 64 950 zł
Cena oszacowania: 86 600 zł
Wadium: 8 660 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży

Kordian Ostajewski

Kancelaria Komornicza, Rynek 5, Chodzież, 64-800 Chodzież

tel. 61 250 24 06 / fax. 67 215 30 51

Sygnatura: KM 9908/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży Kordian Ostajewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-03-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chodzieży z siedzibą przy Krasińskiego 10, 64-800 Chodzież, pokój sala nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 64-850 Ługi Ujskie, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1H/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana w miejscowości Ługi Ujskie, gm. Ujście, składa się z działki gruntu nr 55/6, o powierzchni 0,8953 ha. Według ewidencji gruntów oznaczona jako: grunty orne (RVI) - pow. 0,7269 ha, sady (S-RVI) - pow. 0,1684 ha. Kształt działki nieregularny, ukształtowanie terenu płaskie. Na działce znajdują się samosiewne zadrzewienia nieprzedstawiające wartości użytkowej. Teren działki wymaga przygotowania pod inwestycję. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej asfaltem. Posiada ona także dostęp do sieci uzbrojenia terenu (w drodze): elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej (według warunków lokalnych). Otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, obszary upraw rolnych, grunty leśne i nieużytki. Zgodnie z planem ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Ługi Ujskie w gminie Ujście (uchwała nr XXIII/266/2001 Rady Miejskiej w Ujściu z 22-10-2001r. - Dz. Urz. Woj Wlkp. nr 147 z 29-11-2001r.) działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej.

Suma oszacowania wynosi 86 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 950,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 660,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. I Oddział w Chodzieży 75 1090 1317 0000 0001 1066 8243.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Chodzieży mieszczącym się pod adresem: Krasińskiego 10, Chodzież, 64-800 Chodzież.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Kordian Ostajewski


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Margonin, Sypniewo (wielkopolskie). Działki numer: 132/3, 132/4, 132/5, 194, 134, 180/5, 196/1, 183/1, 180/7, 180/9

Sypniewo, 64-832, Margonin, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-03-01
Cena wywołania: 3 827 288 zł
Cena oszacowania: 5 103 050 zł

Dom w miejscowości Plewiska, Czarna Droga 44 (wielkopolskie). Działka numer: 999

Czarna Droga 44, 62-064, Plewiska, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-10
Cena wywołania: 1 051 350 zł
Cena oszacowania: 1 401 800 zł

nieruchomość lokalowa - 49,19 m2, udział w wysokości 3/8

Niewolno 48/3, 62-240, Niewolno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-04
Cena wywołania: 36 570 zł
Cena oszacowania: 48 760 zł