Dodano dnia: 2020-02-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka niezabudowana

Kraczkowa, 37-124, Kraczkowa, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-31
Obszar działki: 0,8000 ha
Cena wywołania: 19 500 zł
Cena oszacowania: 26 000 zł
Wadium: 2 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Jacek Wróbel Kancelaria nr III w Łańcucie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 31.03.2020 r. o godz. 12:00 w sali nr 203 Sądu Rejonowego w Łańcucie odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Kraczkowa, gmina Łańcut, oznaczonej jako niezabudowana działka nr ewid. 3347 o pow. 0,80 ha, stanowiącej własność dłużnika Szpylma Anna. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr RZ1A/xxxxxxxx/9 prowadzi Sąd Rejonowy w Łańcucie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 26 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 19 500,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości (tj. kwotę 2 600,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: 77 9177 0008 2001 0001 8252 0001 Bank Spółdzielczy w Łańcucie (z dopiskiem: wadium do sprawy Km 472/19).
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Jacek Wróbel

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Ustrzyki Dolne, ul. Działkowa (podkarpackie)

ul. Działkowa, 38-700, Ustrzyki Dolne, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 369 000 zł
Cena oszacowania: 492 000 zł

Grunt w miejscowości Trzebuska, Trzebuska 19 (podkarpackie). Działki numer: 1403/4, 1403/14

Trzebuska 19, 36-050, Trzebuska, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-27
Cena wywołania: 693 546 zł
Cena oszacowania: 924 729 zł

Grunt w miejscowości Nowosielec, Nowosielec (podkarpackie). Działki numer: 2385, 2446, 375/1, 2333

Nowosielec, 37-400, Nowosielec, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-03
Cena wywołania: 25 540 zł
Cena oszacowania: 38 310 zł