Dodano dnia: 2020-02-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka niezabudowana

Ligota Książęca, 46-100, Ligota Książęca, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2020-04-06
Sygnatura: Km 4501/18
Obszar działki: 1,0400 ha
Cena wywołania: 17 000 zł
Cena oszacowania: 34 000 zł
Wadium: 3 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku

Maciej Kaczmarzyk

Kancelaria Komornicza, ul. Wolności 12, Kluczbork, 46-203 Kluczbork

tel. 0048 77 414 26 55 / fax. 0048 77 414 26 55

Sygnatura: Km 4501/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-04-2020 o godz. 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy , 46-166 Ligota Książęca, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 34 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 17 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maciej Kaczmarzyk


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Augustyna Kośnego, Augustyna Kośnego 8 (opolskie)

Augustyna Kośnego 8, 45-056, Augustyna Kośnego, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-28
Cena wywołania: 406 500 zł
Cena oszacowania: 542 000 zł

Grunt w miejscowości Klisino, Klisino (opolskie). Działka numer: 543

Klisino, 48-118, Klisino, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-02
Cena wywołania: 299 400 zł
Cena oszacowania: 399 200 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Głubczyce, Warszawska 35/A (opolskie)

Warszawska 35/A, 48-100, Głubczyce, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-01-26
Cena wywołania: 108 750 zł
Cena oszacowania: 145 000 zł