Dodano dnia: 2020-02-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka niezabudowana

Częstochowa, 42-200, Częstochowa, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-24
Obszar działki: 0,4300 ha
Cena wywołania: 50 250 zł
Cena oszacowania: 67 000 zł
Wadium: 6 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Andrzej Bejm Kancelaria nr III w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24-03-2020 r. godz. 10:30 sala 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie odbędzie się:


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


nieruchomości położonej w  Częstochowie przy ul. Mącznej w dzielnicy Mirów,  opisanej  jako działka 6/1 o pow. 0,4300 ha oznaczonej jako grunty orne - działka o kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości ok. 24 m,  niezabudowanej, nieogrodzonej, nie posiadającej przyłączy.  Nieruchomość zlokalizowana we wschodniej części miasta, na prawym brzegu Warty, graniczy z dzielnicami Wyczerpy i Zawodzie Dąbie, oddalona o ok. 8 km od centrum miasta Częstochowy. Położona za działką zabudowaną ul. Mącznej 122 - ul. Mączna  jest drogą o nawierzchni asfaltowej w średnim stanie technicznym, oświetlona, bez chodników. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. W sąsiedztwie znajdują się od południa tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a od północy, wschodu i zachodu tereny niezabudowane i niezagospodarowane - łąki.

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego  z dnia 05-08-2010 r. według rysunku planu, mniej więcej połowa obszaru przedmiotowej działki leży w strefie obserwacji archeologicznej. Zgodnie z § 9 ust. 5 uchwały, w strefach obserwacji archeologicznych wyznaczonych na rysunku planu wszelkie roboty ziemne,

w szczególności wykopu, niwelacje, wykopy liniowe, muszą być prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

Nieruchomość uregulowana w księdze wieczystej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr KW CZ1C/xxxxxxxx/2 stanowiącej własność dłużnika Całus Stanisław.


Nieruchomość oszacowana została na kwotę:                         67.000,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4  wartości oszacowania tj. kwotę: 50.250,00 zł


Przystępujący do przetargu  obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części  sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 6 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w księżeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.


Wpłaty należy dokonać na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym 

w Częstochowie Andrzej Bejma nr 39 1020 1664 0000 3802 0116 9085 do sprawy sygn. akt Km 1415/18,  XV Co 5692/19, która to kwota musi być zaksięgowana  najpóźniej do dnia 23-03-2020 r.

Nieruchomość tą można oglądać w dni powszednie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją   oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35.Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Częstochowa, Wierzbowa 24/62 (śląskie)

Wierzbowa 24/62, 42-216, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 73 866 zł
Cena oszacowania: 110 800 zł

Dom w miejscowości Częstochowa, Rybacka 37 (śląskie)

Rybacka 37, 42-221, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-28
Cena wywołania: 440 475 zł
Cena oszacowania: 587 300 zł

Dom w miejscowości Częstochowa, ul. Gruszowa 30 (śląskie). Działki numer: 16/5, 16/3

ul. Gruszowa 30, 42-200, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-26
Cena wywołania: 1 632 000 zł
Cena oszacowania: 2 448 000 zł