Dodano dnia: 2020-01-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka niezabudowana

Sypniewo, 64-830, Sypniewo, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-03
Sygnatura: Km 1822/15
Obszar działki: 0,4012 ha
Cena wywołania: 14 127 zł
Cena oszacowania: 18 836 zł
Wadium: 1 884 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu

Łukasz Polimirski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 30, Wągrowiec, 62-130 Wągrowiec

tel. 672685350 / fax. 672685350

Sygnatura: Km 1822/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2020 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wągrowcu z siedzibą przy Kościuszki 18, 62-100 Wągrowiec, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Sypniewo, 62-830 Margonin, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1B/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Na przedmiot licytacji składa się prawo własności nieruchomości w udziale 1/2 części. Nieruchomość zapisana jest w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu pod numerem PO1B/xxxxxxxx/7, a położona w Sypniewie gm. Margonin. Nieruchomość składa się z niezabudowanej działki nr 235 o pow. 0,4012 ha. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 37.672,00zł, Wartość nieruchomości w udziale 1/2 części: 18.836,00zł, Cena wywołania wynosi: 14.127,00zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1.883,60zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojma może być złożona w gotówce, albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto komornika sądowego w PKO Bank Polski S.A. Oddział w Wągrowcu nr 61102039030000140200278812.

Suma oszacowania wynosi 18 836,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 127,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 883,60 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
18.02.2020 09:00 - 09:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


- nieruchomości należącej do dłużnika: Grochowalski Andrzej, położonej przy ,Sypniewo, 64-830 Margonin, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1B/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Na przedmiot licytacji składa się prawo własności nieruchomości w udziale 1/2 części. Nieruchomość zapisana jest w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu pod numerem PO1B/xxxxxxxx/7, a położona w Sypniewie gm. Margonin. Nieruchomość składa się z niezabudowanej działki nr 235 o pow. 0,4012 ha. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 37.672,00zł, Wartość nieruchomości w udziale 1/2 części: 18.836,00zł, Cena wywołania wynosi: 14.127,00zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1.883,60zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojma może być złożona w gotówce, albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto komornika sądowego w PKO Bank Polski S.A. Oddział w Wągrowcu nr 61102039030000140200278812.

Suma oszacowania wynosi 18 836,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 127,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 883,60 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
18.02.2020 09:00 - 09:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział 1 w Wągrowcu 61102039030000140200278812.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Łukasz Polimirski


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Konin, ul. Przydziałki (wielkopolskie)

ul. Przydziałki, 62-500, Konin, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-01-28
Cena wywołania: 457 500 zł
Cena oszacowania: 610 000 zł

Dom w miejscowości Ostrów Wlkp., Prof. Kaliny 60 (wielkopolskie). Działka numer: 102

Prof. Kaliny 60, 63-400, Ostrów Wlkp., (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-01
Cena wywołania: 243 750 zł
Cena oszacowania: 325 000 zł

Grunt w miejscowości Mąkoszyn, Mąkoszyn 1 (wielkopolskie). Działki numer: 55, 381

Mąkoszyn 1, 62-618, Mąkoszyn, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-20
Cena wywołania: 9 000 zł
Cena oszacowania: 12 000 zł