Dodano dnia: 2020-01-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka niezabudowana

Muszaki, 13-113, Muszaki, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-03
Sygnatura: Km 96/19
Obszar działki: 0,2768 ha
Cena wywołania: 41 330 zł
Cena oszacowania: 55 100 zł
Wadium: 5 510 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy

Bogusław Ciecierski

Kancelaria Komornicza, ul. Traugutta 20, Nidzica, 13-100 Nidzica

tel. 896253119 / fax.

Sygnatura: Km 96/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy Bogusław Ciecierski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2020 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nidzicy z siedzibą przy ul. Kościuszki 15, 13-100 Nidzica, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Janowo, Muszaki, 13-113 Janowo, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1N/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 55 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 330,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 510,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO O Ostróda 59 10203613 0000690200047753.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Bogusław Ciecierski


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Gietrzwałd, ul. Szkolna 17A (warmińsko-mazurskie)

ul. Szkolna 17A, 11-036, Gietrzwałd, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-02-14
Cena wywołania: 987 600 zł
Cena oszacowania: 1 316 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Dźwierzuty, Julianowo 3/4 (warmińsko-mazurskie)

Julianowo 3/4, 12-120, Dźwierzuty, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-11
Cena wywołania: 65 190 zł
Cena oszacowania: 86 920 zł

Grunt w miejscowości Rusy, Rusy (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 311, 312

Rusy, 14-500, Rusy, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-11
Cena wywołania: 610 800 zł
Cena oszacowania: 814 400 zł