Dodano dnia: 2021-09-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka niezabudowana

ul. Suwalska, 11-500, Gajewo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-10-15
Sygnatura: GKm 30/19
Obszar działki: 0,1088 ha
Cena wywołania: 17 130 zł
Cena oszacowania: 22 840 zł
Wadium: 2 284 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Giżycku

Agata Kowalewska

Kancelaria Komornicza, ul. Krzywa 2, Węgorzewo, 11-600 Węgorzewo

tel. 874273227 / fax. 874273227

Sygnatura: GKm 30/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Agata Kowalewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-10-2021 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Giżycku z siedzibą przy ul. Warszawska 28, 11-500 Giżycko, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Gajewo, 11-500 Giżycko , dla której Sąd Rejonowy w Gizycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1G/xxxxxxxx/7.

Suma oszacowania wynosi 22 840,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 130,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 284,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP Pisz 90102047530000080200060111.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Giżycku mieszczącym się pod adresem: ul. Warszawska 28, Giżycko, 11-500 Giżycko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Agata Kowalewska


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Salpik, Salpik (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 48/3, 49

Salpik, 11-400, Salpik, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2021-12-10
Cena wywołania: 18 000 zł
Cena oszacowania: 24 000 zł

Grunt w miejscowości Radziejewo, Radziejewo (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 37/5, 37/7

Radziejewo, 14-520, Radziejewo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2021-12-17
Cena wywołania: 211 050 zł
Cena oszacowania: 281 400 zł

Nieruchomość niezabudowana

Dźwierzuty, 12-120, Dźwierzuty, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2021-11-05
Cena wywołania: 21 750 zł
Cena oszacowania: 29 000 zł