Dodano dnia: 2020-03-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka gruntu zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym oraz budynkiem gospodarczym

ul. Juliusza Słowackiego 7, 06-445, Strzegowo, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-04-08
Sygnatura: Km 205/18
Powierzchnia: 90 m2 + 43,42 m2
Obszar działki: 0,0485 ha
Cena wywołania: 55 000 zł
Cena oszacowania: 82 500 zł
Wadium: 8 250 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mławie

Cezary Fydrych

Kancelaria Komornicza, ul. Płocka 39, 06-500 Mława

tel. 236545003 / fax. 236545003

Sygnatura: Km 205/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Cezary Fydrych na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-04-2020 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie z siedzibą przy ul. Reymonta 3, 06-500 Mława, pokój nr 2B, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy ul. Słowackiego 7, 06-445 Strzegowo, dla której Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1M/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
działka gruntu nr 399 o pow. 0,0485ha zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, parterowym, wybudowanym na początku dwudziestego wieku, konstrukcji drewnianej o pow. uż. 90m2 oraz budynkiem gospodarczym, wolnostojącym, parterowym murowanym o pow. uż. 43,42m2

Suma oszacowania wynosi 82 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 55 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 250,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Ciechanowie 94 1020 1592 0000 2602 0054 3520.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Mławie mieszczącym się pod adresem: ul. Reymonta 3, Mława, 06-500 Mława.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Cezary Fydrych


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Warszawa, Elsterska 7 (mazowieckie). Działka numer: 75

Elsterska 7, 03-907, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-07
Cena wywołania: 2 369 250 zł
Cena oszacowania: 3 159 000 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Guzów, Guzów (mazowieckie)

Guzów, 96-317, Guzów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-01-20
Cena wywołania: 10 500 zł
Cena oszacowania: 14 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Gielniów, Szkolna 9 (mazowieckie)

Szkolna 9, 26-434, Gielniów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-02-18
Cena wywołania: 45 729 zł
Cena oszacowania: 685 936 zł