Dodano dnia: 2020-05-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka gruntu zabudowana budynkiem mieszkalnym

Smolna 2, 56-400, Oleśnica, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-07-01
Sygnatura: KM 540/19 i inne
Powierzchnia: 425,66 m²
Obszar działki: 0,3084 ha
Cena wywołania: 426 055 zł
Cena oszacowania: 568 073 zł
Wadium: 56 808 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy

Grzegorz Obrzud

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 12, Olesnica, 56-400 Oleśnica

tel. 713967230 / fax. 713967230

Sygnatura: KM 540/19 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Grzegorz Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-07-2020 o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, pokój 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Smolna 2, 56-400 Oleśnica, dla której SĄD REJONOWY OLEŚNICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości gruntowej zabudowanej – działka nr 23/18 , położonej w miejscowości Smolna 2, powiat Oleśnica, województwo dolnośląskie, o powierzchna 3084m². Na działce znajduje się budynek niemieszkalny, dwukondygnacyjny o powierzchni zabudowy 408m², powierzchni użytkowej 425,66m² (część przekształcona na mieszkalną 82,32m² oraz 343,34m² powierzchni gospodarczej), zadaszony plac przeznaczony na myjnię samochodową (pz 20m²), kojce dla psów z pomieszczeniem gospodarczym (pz 51 m²) oraz altana ogrodowa (pz 15,5m²). Konstrukcja ścian myjni samochodowej oraz altany nie jest trwale związana z gruntem. Nieruchomość posiada miejsca parkingowe. Teren w pełni ogrodzony, brama metalowa, utwardzenia w postaci chodników. Teren do rekreacji obsadzony roślinnością ozdobną. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą WR1E/xxxxxxxx/1, prowadzoną przez Sąd rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość stanowi własność: Praczyk Dariusz.

Suma oszacowania wynosi 568 073,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 426 054,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 807,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO III O. we Wrocławiu 45 1240 3464 1111 0010 4721 6308.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
24.06.2020 08:30 - 08:40
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Grzegorz Obrzud


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Oleśnica, 11 Listopada 29B/5 (dolnośląskie)

11 Listopada 29B/5, 56-400, Oleśnica, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-10-13
Cena wywołania: 123 900 zł
Cena oszacowania: 165 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Oleśnica, Rynek 45A/6 (dolnośląskie)

Rynek 45A/6, 56-400, Oleśnica, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-16
Cena wywołania: 65 500 zł
Cena oszacowania: 131 000 zł

Dom w miejscowości Oleśnica, Brzezinka 28a (dolnośląskie). Działka numer: 41/2

Brzezinka 28a, 56-400, Oleśnica, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-09-26
Cena wywołania: 300 750 zł
Cena oszacowania: 401 000 zł