Dodano dnia: 2020-03-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka gruntu przeznaczona na bulwar spacerowy i tereny zieleni

ul. Sikorskiego, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-07-10
Sygnatura: Km 68/19
Obszar działki: 0,0216 ha
Cena wywołania: 10 275 zł
Cena oszacowania: 13 700 zł
Wadium: 1 370 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Paweł Wasilewski

Kancelaria Komornicza, Sejneńska 51/4, Suwałki, 16-400 Suwałki

tel. 87 562 60 53 / fax. 87 562 60 53

Sygnatura: Km 68/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Paweł Wasilewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-07-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach z siedzibą przy Sejneńska 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Sikorskiego , 16-400 Suwałki, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
działkę gruntu niezabudowaną o pow.0,0216ha, obręb 0005, nr geod.10007. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej (ul.Reymonta lub Gałaja) przez działkę nr 10011/1, która stanowi własność Skarbu Państwa.Wg zapisów planu miejscowego, przedmiotowa działka przeznaczona jest na bulwar spacerowy nad rzeką i tereny zieleni.

Suma oszacowania wynosi 13 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 275,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 370,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala 80 9359 0002 0028 9450 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
09.07.2020 09:00 - 09:10
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Suwałkach mieszczącym się pod adresem: Sejneńska 30, Suwałki, 16-400 Suwałki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Paweł Wasilewski


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Suwałki, ul. Emilii Plater 11a/20 (podlaskie)

ul. Emilii Plater 11a/20, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-03-11
Cena wywołania: 186 225 zł
Cena oszacowania: 248 300 zł