Dodano dnia: 2020-02-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka gruntu

ul. Księginicka, 59-300, Lubin, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-04-02
Sygnatura: Kmp 70/12
Obszar działki: 0,0447 ha
Cena wywołania: 5 333 zł
Cena oszacowania: 8 000 zł
Wadium: 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lubinie

Maciej Kowalczyk

Kancelaria Komornicza, ul. Odrodzenia 16,Lubin, 59-300 Lubin

tel. 76 8415100 / fax. 76 8415100

Sygnatura: Kmp 70/12


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJLICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-04-2020 o godz. 14:20w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy ul. Wrocławska 3, 59-300 Lubin, pokój I, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Marek Piórowski, położonej przy ,Lubin, Księginice, 59-300 Lubindziałkę gruntu oznaczoną nr geodezyjnym 367/8 o pow. 0,0447ha (ogródek przydomowy) , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1U/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
działkę gruntu oznaczoną nr geodezyjnym 367/8 o pow. 0,0447ha (ogródek przydomowy)

Suma oszacowania wynosi 8 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 5 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O w Legnicy 11102030170000210201575513.

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyc nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00, natomiast akta egzekucyjne wraz z operatem szacunkowym można przeglądać codziennie w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytację w Wydziale Cywilnym w Sądzie Rejonowym w Lubinie, ul. Wrocławska 3.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Maciej Kowalczyk


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Lubin, Stary Lubin 10/4 (dolnośląskie)

Stary Lubin 10/4, 59-300, Lubin, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-19
Cena wywołania: 50 475 zł
Cena oszacowania: 67 300 zł