Dodano dnia: 2020-02-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka gruntowa niezabudowana

Bonarówka, 38-100, Bonarówka, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-10-19
Sygnatura: Km 1927/18
Obszar działki: 11,4300 ha
Cena wywołania: 133 753 zł
Cena oszacowania: 1 337 520 zł
Wadium: 133 752 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Strzyżowie

Barbara Ruszała

Kancelaria Komornicza, Andersa 5, Strzyżów, 38-100 Strzyżów

tel. 17 27-62-260 / fax. 17 27-62-260

Sygnatura: Km 1927/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzyżowie Barbara Ruszała na podstawie art. 953 kpc w związku z art 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-10-2020 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Strzyżowie z siedzibą przy ul. 3 Maja 14, 38-100 Strzyżów, pokój 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Bonarówka, 38-100 Strzyżów, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1S/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
W skład nieruchomości wchodzi działka gruntowa o numerze ewidencyjnym 94 o  powierzchni 11,4300 ha, niezabudowana o rozbudowanym kształcie, położona na nieznacznie pochyłym terenie o wystawie południowo zachodniej w sąsiedztwie drogi gminnej o nawierzchni żwirowej oraz o nawierzchni asfaltowej. Od południa i zachodu sąsiaduje z lasem, od wschodu z drogą, a za nią z terenami rolnymi, od północy z terenem rolnym. Według ewidencji gruntów stanowi lasy (LsV-0,17 ha), grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-PsV-0,14 ha) pastwiska trwałe (PsV-0,01 ha), grunty orne (RIVa-1,64 ha. RIVb-3,27 ha, RV-6,15 ha) i grunty pod rowami (W-PsV-0,05 ha).

Suma oszacowania wynosi 178 337,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 133 752,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 833,70 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 41 1600 1462 1885 8888 5000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

[0=0]W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem).


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Barbara Ruszała


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Łowisko, Łowisko (podkarpackie). Działka numer: 313

Łowisko, 36-053, Łowisko, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-18
Cena wywołania: 109 700 zł
Cena oszacowania: 219 400 zł

Grunt w miejscowości Jasło, Stefana Żeromskiego (podkarpackie). Działka numer: 79/4

Stefana Żeromskiego, 38 200, Jasło, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-08
Cena wywołania: 1 598 266 zł
Cena oszacowania: 2 397 400 zł

Grunt w miejscowości Przedbórz, Przedbórz (podkarpackie). Działka numer: 283

Przedbórz, 36-100, Przedbórz, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-17
Cena wywołania: 78 750 zł
Cena oszacowania: 105 000 zł