Dodano dnia: 2020-02-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka gruntowa

ul. Mieszka I, 71-007, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-16
Obszar działki: 0,2201 ha
Cena wywołania: 447 413 zł
Cena oszacowania: 596 550 zł
Wadium: 59 655 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SZ1S/xxxxxxxx/1


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Konrad Chęciński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 


16 marca 2020r. o godz. 11:00


w sali nr 136 Sądu Rejonowego Szczecin -  Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy  pl. Żołnierza Polskiego 16  odbędzie się 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Mieszka I (działka gruntowa nr 13/35 o powierzchni 2201 m2)  dla której  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/xxxxxxxx/1   [NKW: SZ1S/xxxxxxxx/1] Suma oszacowania wynosi 596 550,00 zł, brutto (485.000,00 zł netto + 111 550,00 zł tytułem podatku VAT w stawce 23%) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    447 412, 50 zł. (363 750,00 zł netto + 83 662,50 zł tytułem podatku w stawce 23%). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 655,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA 1 O. w Szczecinie 73 10902268 0000 0001 2404 4302 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  (uznanie rachunku bankowego komornika powinno nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Operat szacunkowy nieruchomości znajduję się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach urzędowania. Oględziny nieruchomości po konsultacji z komornikiem. Akta postępowania można przeglądać w IX Wydziale Egzekucyjnym Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie na tydzień przed licytacją. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  


Komornik Sądowy
Konrad Chęciński

  

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Szczecin, Grzymińska 31/1 (zachodniopomorskie)

Grzymińska 31/1, 71-706, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-24
Cena wywołania: 217 500 zł
Cena oszacowania: 290 000 zł

Dom w miejscowości Szczecin, ul. Leśna 10 (zachodniopomorskie). Działka numer: 3

ul. Leśna 10, 71-828, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-31
e-licytacja
Cena wywołania: 38 837 zł
Cena oszacowania: 51 783 zł

Lokal mieszkalny na ulicy Fioletowej

ul. Fioletowa 53/10, 70-781, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-24
Cena wywołania: 270 000 zł
Cena oszacowania: 360 000 zł