Dodano dnia: 2020-02-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

dz. nr 1054 o pow. 0,2200 ha

, , STOBIERNA, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-16
Sygnatura: KMS 210/18
Cena wywołania: 47 400 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dębicy

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Kancelaria Komornicza, Kolejowa 8, DĘBICA, 39-200 DĘBICA

tel. 146665786, https://www.debicakomornik.pl/

Sygnatura: KMS 210/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy GRZEGORZ PIĘKOŚ na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-03-2020 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dębicy z siedzibą przy Słoneczna 3, 39-200 DĘBICA, pokój 36, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,STOBIERNA, 39-200 DĘBICA, dla której SĄD REJONOWY DĘBICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1D/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Działka położona jest w terenie płaskim w południowej części miejscowości Stobierna, w sąsiedztwie zlokalizowane są nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i zabudową gospodarczą oraz grunty jeszcze niezagospodarowane. Działka niezabudowana, nieużytkowana, zaniedbana porośnięta samosiejnymi zadrzewieniami, zakrzewieniami oraz wysoką trawą. Okoliczny teren posiada dostęp do następujących mediów: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energii elektrycznej i teletechnicznej oraz gazowej. Nieruchomość w przepisach planistycznych gminy stanowi grunt przeznaczony na cele zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej. Przedmiotową nieruchomość wzdłuż zachodniej granicy przecina sieć gazociągowa. Orientacyjne wymiary 43 x 52 m.

Suma oszacowania wynosi 63 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47 400,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 320,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 74203000451110000001988340.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Dodatkowe informacje: https://www.debicakomornik.pl/licytacje/

Komornik Sądowy

GRZEGORZ PIĘKOŚ


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Nowosielec, Nowosielec (podkarpackie). Działki numer: 2385, 2446, 375/1, 2333

Nowosielec, 37-400, Nowosielec, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-03
Cena wywołania: 25 540 zł
Cena oszacowania: 38 310 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Radymno, ul. Złota Góra 52 (podkarpackie)

ul. Złota Góra 52, 37-550, Radymno, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-03-10
Cena wywołania: 1 599 000 zł
Cena oszacowania: 2 398 500 zł

Grunt w miejscowości Chorzów, Chorzów (podkarpackie). Działka numer: 7/8

Chorzów, 37-565, Chorzów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-08
Cena wywołania: 5 033 zł
Cena oszacowania: 7 550 zł