Dodano dnia: 2020-05-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dwie działki niezabudowane

Sucumin, 83-200, Sucumin, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-06-04
Sygnatura: KM 338/13
Obszar działki: 1,0000 ha
Cena wywołania: 18 750 zł
Cena oszacowania: 25 000 zł
Wadium: 2 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim

Jarosław Baran

Kancelaria Komornicza, Al. Armii Krajowej 6, Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański

tel. 585614725 / fax. 585614726

Sygnatura: KM 338/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Jarosław Baran na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-06-2020 o godz. 14:45 w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański, pokój 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Sucumin, 83-200 Starogard Gdański, dla której SĄD REJONOWY WYDZ. KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1A/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 25 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 86102019090000330200645499.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 13, Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jarosław Baran


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Różyny, Chabrowa 1E (pomorskie). Działka numer: 205/22

Chabrowa 1E, 83-031, Różyny, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-20
Cena wywołania: 185 177 zł
Cena oszacowania: 277 766 zł

Grunt w miejscowości Kurowo, Kurowo 3 (pomorskie). Działki numer: 43/34, 43/35

Kurowo 3, 84-210, Kurowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 633 675 zł
Cena oszacowania: 844 900 zł

Grunt w miejscowości Kniewo, Kniewo (pomorskie). Działka numer: 476/3

Kniewo, 84-252, Kniewo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-19
Cena wywołania: 71 250 zł
Cena oszacowania: 95 000 zł