Dodano dnia: 2020-03-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dwie działki niezabudowane

Gierłatowo, 62-330, Gierłatowo, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-05-14
Sygnatura: Km 1291/09
Obszar działki: 9,7551 ha
Cena wywołania: 352 895 zł
Cena oszacowania: 470 527 zł
Wadium: 47 053 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Wrześni

Mariusz Celmer

Kancelaria Komornicza, Gdańska 9, Września, 62-300 Września

tel. 614374930 / fax. 614374934

Sygnatura: Km 1291/09

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-05-2020 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni z siedzibą przy Jana Pawła II 10, 62-300 Września, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Gierłatowo, 62-330 62-330 Nekla, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1F/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 206/3 i 211/2 o łącznej pow. 9,7551 ha; działka nr 206/3 o pow. 1,9688 ha jest niezabudowana, na części działki znajdują się przeszkody tworzące parkur, częściowo działka stanowi łąki i pastwiska, częściowo porośnięta mieszanym drzewostanem; działka nr 211/2 o pow. 7,7863 ha stanowi niezabudowaną rolę, częściowo stanowi łąki, pastwiska oraz nieużytki. Na środku działki wydzielona jest działka nr 210, znajduje się na niej stary cmentarz ewangelicki, działka 210 objęta jest ochroną konserwatorską i nie ma dostępu do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 470 527,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 352 895,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 052,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. WRZEŚNIA 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Mariusz Celmer


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Borówiec, Letnia 9 (wielkopolskie). Działki numer: 274/2, 274/3

Letnia 9, 62-023, Borówiec, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-08
Cena wywołania: 70 667 zł
Cena oszacowania: 106 000 zł

Grunt w miejscowości Margonin, Sypniewo (wielkopolskie). Działki numer: 132/3, 132/4, 132/5, 194, 134, 180/5, 196/1, 183/1, 180/7, 180/9

Sypniewo, 64-832, Margonin, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-03-01
Cena wywołania: 3 827 288 zł
Cena oszacowania: 5 103 050 zł

Grunt w miejscowości Glinno, Glinno (wielkopolskie). Działka numer: 290/8

Glinno, 64-300, Glinno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-16
Cena wywołania: 332 834 zł
Cena oszacowania: 443 780 zł