Dodano dnia: 2020-02-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dwie działki niezabudowane

Tymianka 34, 17-330, Tymianka, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-05
Sygnatura: Km 1320/18
Obszar działki: 2,0775 ha
Cena wywołania: 22 195 zł
Cena oszacowania: 33 293 zł
Wadium: 3 330 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Łukasz Ignatowicz

Kancelaria Komornicza, ul. Mikołaja Kopernika 5, Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski

tel. 857305155 / fax. 857305155

Sygnatura: Km 1320/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Łukasz Ignatowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2020 o godz. 10:05 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. 3-go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Tymianka, 17-330 Nurzec Stacja, dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze BI3P/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 33 293,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 22 195,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 329,30 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku Podlaskim 54 12405253 1111 0010 5382 8298.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Łukasz Ignatowicz


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Gródek, Gródek (podlaskie). Działka numer: 586/3

Gródek, 16-040, Gródek, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-17
Cena wywołania: 71 969 zł
Cena oszacowania: 95 959 zł

Mieszkanie w miejscowości Białystok, Mieszka I 3/72 (podlaskie)

Mieszka I 3/72, 15-054, Białystok, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-17
Cena wywołania: 182 542 zł
Cena oszacowania: 243 390 zł

Dom w miejscowości Raczki, Chrobrego 13 (podlaskie). Działka numer: 964/28

Chrobrego 13, 16-420, Raczki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-11
Cena wywołania: 428 700 zł
Cena oszacowania: 571 600 zł