Dodano dnia: 2021-08-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dwie działki gruntowe

Ostrówki , 21-310, Ostrówki, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-10-18
Obszar działki: 0,5400 ha
Cena wywołania: 21 940 zł
Cena oszacowania: 22 180 zł
Wadium: 2 218 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

                 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr NKW LUIR/00037978/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzej Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 października 2021 roku o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim mającego siedzibę przy Radzyń Podlaski, ul. Wyszyńskiego 5 w sali nr V, odbędzie się druga licytacja  nieruchomości  należącej do Krystyny Chomiuk  położonej w msc.Ostrówki gm. Wohyń w postaci:
1. działka gruntowa nr 540 o pow. 0,38 ha (grunty orne RIVa, RIVb, RV i RVI). Suma oszacowania wynosi 15.450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     10.300,00 zł,
2. działka gruntowa nr 568 o pow. 0,16 ha (grunty orne RIVa i RIVb). Suma oszacowania wynosi 6.730,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4.486,66 zł,  dla której to nieruchomości  Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Radzyniu Podl. prowadzi księgę  wieczystą o numerze  NKW LUIR/00037978/0. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania każdej z działek najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
    BNP Paribas Polska S.A.  16 2030 0045 1110 0000 0339 3750
Rękojmia może być również złożona w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim przy  ul. Wyszyńskiego 5 w pokoju obsługi interesanta  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Działka gruntu zabudowana budynkiem biurowo - warsztatowym

ul. Mełgiewska , 20-234, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2021-11-17
Cena wywołania: 3 727 573 zł
Cena oszacowania: 5 591 360 zł

Udział w dwóch działkach leśnych

Bukowina Las, 23-425, Bukowina Las, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2021-11-15
Cena wywołania: 27 000 zł
Cena oszacowania: 36 000 zł

Grunt w miejscowości Kryniczki, Kryniczki 108 (lubelskie). Działki numer: 235, 67, 667, 660, 661, 1021, 783, 951, 794

Kryniczki 108, 22-375, Kryniczki, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2021-11-26
Cena wywołania: 4 778 zł
Cena oszacowania: 6 370 zł