Dodano dnia: 2020-02-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom z garażem

ul. Władysława Syrokomli 1A, 71-145, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-02-27
Sygnatura: KMP 6/17
Powierzchnia: 244,52 m2
Obszar działki: 0,0441 ha + 0,0132 ha
Cena wywołania: 678 000 zł
Cena oszacowania: 904 000 zł
Wadium: 90 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Andrzej Lasoń

Kancelaria Komornicza, Duńska 15 , Szczecin, 71-795 Szczecin

tel. (91) 816 55 67 / fax. (91) 816 55 67

Sygnatura: KMP 6/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Andrzej Lasoń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą przy Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, pokój 136, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Władysława Syrokomli 1A, 71-145 Szczecin, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
WAŻNE!!!!! Licytacja dotyczy dwóch nieruchomości łącznie: nieruchomości położonej w Szczecinie, ul. Władysława Syrokomli 1a, działka nr 27/1, obr. ew. 2077, Pogodno 77, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/xxxxxxxx/4 nieruchomości położonej w Szczecinie, ul. Władysława Syrokomli 1a, działka nr 25/6, obr. ew. 2077, Pogodno 77, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/xxxxxxxx/4 zabudowanych budynkiem mieszkalnym z przybudowanym garażem, stanowiących zorganizowaną całość. Dom mieszkalny, w zabudowie wolnostojącej z przybudowanym garażem, urządzenia infrastruktury technicznej położony na działkach gruntowych nr 25/6 o powierzchni 132 m2, działka nr 27/1 o powierzchni 441 m2. Łączna powierzchnia działek wynosi: 573 m2. Działki nr 25/6, 27/1 posiadają kształt regularny, przypominający prostokąt. Powierzchnia użytkowa budynku (z piwnicą bez strychu i bez garażu) wynosi 244,52 m2 w tym: powierzchnia użytkowa piwnicy - 82,97 m2, powierzchnia użytkowa parteru - 84,40 m2, powierzchnia użytkowa piętra - 77,15 m2. Strych (poddasze) nieużytkowe, nieocieplone, pokrycie szczelne. Rok budowy budynku 1930. Remont i modernizacja przeprowadzona w latach 2013-2014 z przystosowaniem pomieszczeń piwnicznych do usług cateringowych. Przy budynku znajduje się garaż jednokondygnacyjny, parterowy bez podpiwniczenia, wolnostojący. Powierzchnia użytkowa garażu wynosi 28,37 m2.

Suma oszacowania wynosi 904 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 678 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 23109022680000000131612851.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
24.02.2020 10:00 - 11:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mieszczącym się pod adresem: Pl. Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Andrzej Lasoń


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Szczecin, ul. Leśna 10 (zachodniopomorskie). Działka numer: 3

ul. Leśna 10, 71-828, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-31
e-licytacja
Cena wywołania: 38 837 zł
Cena oszacowania: 51 783 zł

Lokal mieszkalny na ulicy Fioletowej

ul. Fioletowa 53/10, 70-781, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-24
Cena wywołania: 270 000 zł
Cena oszacowania: 360 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Szczecin, Grzymińska 31/1 (zachodniopomorskie)

Grzymińska 31/1, 71-706, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-24
Cena wywołania: 217 500 zł
Cena oszacowania: 290 000 zł