Dodano dnia: 2022-05-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom Wyszogród Kilińskiego

Kilińskiego 45A, 09-450, Wyszogród, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-15
Sygnatura:  Km 4970/21
Cena wywołania: 255 000 zł
Wadium: 34 000 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Paweł Stopczyński

Kancelaria Komornicza, Górna 32, Płock,  09-402 Płock

tel. 243661066 / fax. 243661066

Sygnatura: Km 4970/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Paweł Stopczyński na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 15.06.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego 45A, 09-450 Wyszogród, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pl. Narutowicza 6, Płock, 09-400 Płock)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1P/xxxxxxxx/7.

Opis nieruchomości:
Na działce 906 posadowione są trzy budynki: Budynek mieszkalny 2 kondygnacyjny piętrowy z nadbudówką, całkowicie podpiwniczony, o bryle prostopadłościanu, z dachem płaskim krytym papą o powierzchni użytkowej 110 m2 w stanie technicznym i standardzie do remontu, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej w 1969 roku. Budynek gospodarczy murowany o powierzchni zabudowy 14 m 2 kondygnacyjny z lat 70' XX wieku. Budynek gospodarczy murowany, 1 kondygnacyjny o pow. zabudowy 20 m2 , wybudowany w XX wieku. Teren działki ogrodzony, ciągi komunikacyjne utwardzone.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 22.06.2022 o godzinie: 10:00.

Suma oszacowania wynosi 340 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 255 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 000,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 91160014621837066360000001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Paweł Stopczyński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Marianów, Marianów (mazowieckie). Działki numer: 37, 38, 581, 582, 583, 713

Marianów, 26-903, Marianów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 63 333 zł
Cena oszacowania: 95 000 zł

Dom w miejscowości Lisów, Lisów 21 (mazowieckie). Działki numer: 186, 391, 402

Lisów 21, 26-660, Lisów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 126 375 zł
Cena oszacowania: 168 500 zł

Grunt w miejscowości Olszyc Szlachecki, Olszyc Szlachecki (mazowieckie). Działki numer: 840, 56, 48, 850, 753, 334, 278, 229, 141, 116, 16

Olszyc Szlachecki, 08-113, Olszyc Szlachecki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-25
Cena wywołania: 160 800 zł
Cena oszacowania: 214 400 zł