Dodano dnia: 2020-02-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w trakcie budowy z garażem

Małszyce, 99-400, Małszyce, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-10
Sygnatura: Km 873/18
Obszar działki: 0,1000 ha
Cena wywołania: 153 750 zł
Cena oszacowania: 205 000 zł
Wadium: 20 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu

Jolanta Murawska

Kancelaria Komornicza, ul. Rynek 17, Golub Dobrzyń, 87-400 Golub-Dobrzyń

tel. 56 683 28 02 / fax. 56 683 28 02

Sygnatura: Km 873/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu Jolanta Murawska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-03-2020 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy Kościelna 23 i 25, 87-400 Golub Dobrzyń, pokój 19, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Małszyce ,Małszyce, 87-408 Ciechocin, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1G/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość ta ma zapewniony dostęp do utwardzonej drogi publicznej. Położona jest bezpośrednio przy działce oznaczonej nr geodezyjnym 13/1, która stanowi wewnętrzą drogę osiedlową. Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny- wolnostojący, niepodpiwniczony parterowy z poddaszem użytkowym, z garażem w bryle budynku. Powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku 245,79m2. Budynek w trakcie budowy.

Suma oszacowania wynosi 205 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Golub-Dobrzyń 84 10205024 0000 1002 0010 0743.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jolanta Murawska


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Stanisława Noakowskiego 4/12 (kujawsko-pomorskie)

Stanisława Noakowskiego 4/12, 85-804, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-22
Cena wywołania: 111 000 zł
Cena oszacowania: 148 000 zł

Grunt w miejscowości Gruta, Gruta (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 402/22

Gruta, 86-330, Gruta, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-01
Cena wywołania: 5 833 zł
Cena oszacowania: 8 750 zł

Grunt w miejscowości Szpetal Górny, Szpetal Górny (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 260/24

Szpetal Górny, 87-811, Szpetal Górny, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-07
Cena wywołania: 37 900 zł
Cena oszacowania: 75 800 zł