Dodano dnia: 2022-05-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Żyrów, Żyrów 1 (mazowieckie). Działka numer: 169/2

Żyrów 1, 05-650, Żyrów, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-23
Obszar działki: 1,7688 ha
Cena wywołania: 489 750 zł
Cena oszacowania: 653 000 zł
Wadium: 65 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
Arkadiusz Ciepieniak
Kancelaria Komornicza nr I w Grójcu
05-600 Grójec Sportowa 7/114

www.grojeckomornik.pl
  Km 285/20
         OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusz Ciepieniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  23-08-2022r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowa 14 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika **** ******** położonej 05-650 Chynów, Żyrów, dla której  Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA1G/xxxxxxxx/4 -  działka nr 169/2 o pow. 1,7688 ha zabudowana 1/murowanym budynkiem mieszkalnym o jednej kondygnacji nadziemnej o powierzchni zabudowy 165,00 m2 i oszacowanej powierzchni użytkowej 140,25 m2, 2/murowanym budynkiem produkcyjno usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o jednej kondygnacji nadziemnej - budynkiem inwentarskim - o powierzchni zabudowy 110,00 m2 i oszacowanej powierzchni użytkowej 93,50 m2, 3/murowanym budynkiem produkcyjno usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o częściowo jednej kondygnacji podziemnej i jednej kondygnacji nadziemnej - stodoła - o powierzchni zabudowy 180,00 m2 i oszacowanej powierzchni użytkowej 165,60 m2, 4/ murowanym budynkiem produkcyjno usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o jednej kondygnacji nadziemnej - budynek gospodarczy - o powierzchni zabudowy 67,50 m2 i oszacowanej powierzchni użytkowej 58,50 m2, 5/murowanym budynkiem produkcyjno usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o jednej kondygnacji nadziemnej - wiata gospodarcza - o powierzchni zabudowy 92,50 m2 i oszacowanej powierzchni użytkowej 81,00 m2,
Suma oszacowania wynosi 653 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 489 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 300,00 zł. Rękojmia musi wpłynąć na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Radomiu 98 10204317 2006 0000 2002 8520 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nabywca licytacyjny ma obowiązek odprowadzić 2 % PCC.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania wraz z operatem biegłego w Sądzie Rejonowym w Grójcu przy ul. Sportowa 14 (I Wydział Cywilny, nr sprawy I Co 232/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


                                                                                                                                                      Komornik Sądowy

                                                                                                                                                    Arkadiusz Ciepieniak

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny (mazowieckie)

Lipowiec Kościelny, 06-545, Lipowiec Kościelny, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-20
Cena wywołania: 3 333 zł
Cena oszacowania: 5 000 zł

Grunt w miejscowości Żyrardów, Waryńskiego (mazowieckie). Działka numer: 2587/8

Waryńskiego, 69-300, Żyrardów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 217 500 zł
Cena oszacowania: 290 000 zł

Grunt w miejscowości Gnojno, Gnojno (mazowieckie). Działki numer: 553/10, 553/11, 553/12, 553/13, 553/14

Gnojno, 06-102, Gnojno, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 150 000 zł
Cena oszacowania: 200 000 zł