Dodano dnia: 2022-03-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Zwoleń, 550-lecia 32 (mazowieckie). Działka numer: 7015

ul. 550-lecia 32, 26-700, Zwoleń, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-26
Sygnatura: KM 276/19
Obszar działki: 0,0614 ha
Cena wywołania: 240 000 zł
Cena oszacowania: 360 000 zł
Wadium: 36 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu

Paweł Piotrowski

Kancelaria Komornicza, Kościelna 1, Zwoleń, 26-700 Zwoleń

tel. 48 676 22 00 / fax. 48 676 22 00

Sygnatura: KM 276/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu Paweł Piotrowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zwoleniu z siedzibą przy Moniuszki 6, 26-700 Zwoleń, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Zwoleń , 26-700 Zwoleń, dla której SĄD REJONOWY ZWOLEŃ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1Z/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położona w Zwoleniu przy ulicy 550-Lecia nr 32 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 7015 o powierzchni 0,0615 ha, arkusz mapy ewidencyjnej nr 23, obręb ewidencyjny 0001 Zwoleń, jednostka ewidencyjna 143005_4 Zwoleń miasto, powiat zwoleński, województwo mazowieckie zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o 2 kondygnacjach nadziemnych o powierzchni użytkowej wynoszącej 186,81 m2 oraz murowanym budynkiem transportu i łączności o powierzchni użytkowej wynoszącej 46,40 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą RA1Z/xxxxxxxx/1. UWAGA: istnieje rozbieżność pomiędzy wpisami w dziale I księgi wieczystej a stanem faktycznym polegająca na tym, że w księdze wieczystej jako sposób korzystania wpisania jest działka budowlana natomiast w stanie faktycznym działka ta jest zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej i garażem jednopoziomowym. UWAGA: istnieje rozbieżność pomiędzy wpisami w dziale I księgi wieczystej a danymi ujawnionymi w ewidencji gruntów. Mianowicie w księdze wieczystej wpisany jest obszar wynoszący 0,0614 ha, natomiast zgodnie z danymi pochodzącymi z Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego w Zwoleniu przedmiotowa działka nr 7015 ma powierzchnię 0,0615 ha. Wobec powyższego do dalszego procesu wyceny przyjęto dane ujawnione w ewidencji gruntów. Nieruchomość stanowi własność 4/6 Iwanejko Maria, 1/6 Iwanejko Piotr, 1/6 Iwanejko Jakub. Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę : 360.000,00 zł Cena wywołania wynosi : 240.000,00 zł Wartość rękojmi : 36.000,00 zł w tym: - wartość gruntu działki nr 7015 o powierzchni 0,7015 ha z podstawowym zagospodarowaniem – 60.000,00,-zł. - wartość murowanego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 186,81 m2 – 275.000,00,-zł. - wartość murowanego budynku transportu i łączności o powierzchni użytkowej 46,40 m2 - 25.000,00,-zł. w tym: Wartość oszacowana udziału 4/6 Iwanejko Maria : 240.000,00 zł Cena wywołania wynosi : 160.000,00 zł Wartość rękojmi : 24.000,00 zł w tym: - wartość gruntu działki nr 7015 o powierzchni 0,7015 ha z podstawowym zagospodarowaniem – 40.000,00,-zł. - wartość murowanego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 186,81 m2 – 183.334,00,-zł. - wartość murowanego budynku transportu i łączności o powierzchni użytkowej 46,40 m2 - 16.666,00,-zł. Wartość oszacowana udziału 1/6 Iwanejko Piotr : 60.000,00 zł Cena wywołania wynosi : 40.000,00 zł Wartość rękojmi : 6.000,00 zł w tym: - wartość gruntu działki nr 7015 o powierzchni 0,7015 ha z podstawowym zagospodarowaniem – 10.000,00,-zł. - wartość murowanego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 186,81 m2 – 45.883,00,-zł. - wartość murowanego budynku transportu i łączności o powierzchni użytkowej 46,40 m2 - 4.167,00,-zł. Wartość oszacowana udziału 1/6 Iwanejko Jakub : 60.000,00 zł Cena wywołania wynosi : 40.000,00 zł Wartość rękojmi : 6.000,00 zł w tym: - wartość gruntu działki nr 7015 o powierzchni 0,7015 ha z podstawowym zagospodarowaniem – 10.000,00,-zł. - wartość murowanego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 186,81 m2 – 45.883,00,-zł. - wartość murowanego budynku transportu i łączności o powierzchni użytkowej 46,40 m2 - 4.167,00,-zł.

Suma oszacowania wynosi 360 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 240 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO PB I O/Radom 34 1020 4317 0000 5402 0144 0114.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Paweł Piotrowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wieliszew, Modlińska 7/10 (mazowieckie)

Modlińska 7/10, 05-135, Wieliszew, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-07
e-licytacja
Cena wywołania: 302 250 zł
Cena oszacowania: 403 000 zł

Dom w miejscowości Józefów, Kasztanowa 1A (mazowieckie)

Kasztanowa 1A, 05-420, Józefów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-22
Cena wywołania: 1 004 700 zł
Cena oszacowania: 1 339 600 zł

Dom w miejscowości Brudzeń Duży, Długa 47 (mazowieckie). Działka numer: 94/2

Długa 47, 09-414, Brudzeń Duży, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 327 750 zł
Cena oszacowania: 437 000 zł