Dodano dnia: 2021-12-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Zwierzyn, Strzelecka 23A (lubuskie). Działka numer: 132/7

Strzelecka 23A, 66-542, Zwierzyn, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-24
Sygnatura:  Km 1141/17
Obszar działki: 0,1300 ha
Cena wywołania: 103 125 zł
Cena oszacowania: 137 500 zł
Wadium: 13 750 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich

Grzegorz Grzegolec

Kancelaria Komornicza, Bolesława Chrobrego 2, Strzelce Krajeńskie,  66-500 Strzelce Krajeńskie

tel.  503 630 669 / fax. 503 630 669

Sygnatura: Km 1141/17




OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Grzegorz Grzegolec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-01-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich z siedzibą przy ul. Rynek 2-3, 66-500 Strzelce Krajeńskie, pokój 13,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** **** położonej przy ul. Strzelecka 23A, 66-542 Zwierzyn, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Rynek 2-3, Strzelce Kraj., 66-500 Strzelce Kraj.)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/xxxxxxxx/3.

Suma oszacowania wynosi 137 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 103 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK I Oddział w Gorzowie Wlkp. 80 1090 1900 0000 0001 3410 3776.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Rynek 2-3, Strzelce Krajeńskie, 66-500  Strzelce Krajeńskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Grzegorz Grzegolec

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Nowa Sól, Ciepielowska 8 (lubuskie). Działka numer: 524

Ciepielowska 8, 67-100, Nowa Sól, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 345 373 zł
Cena oszacowania: 518 060 zł

Mieszkanie w miejscowości Brzoza, Brzoza 59/2 (lubuskie)

Brzoza 59/2, 66-500, Brzoza, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 33 667 zł
Cena oszacowania: 50 500 zł

Dom w miejscowości Zielona Góra, Drzonków-Strumykowa 5 (lubuskie). Działki numer: 582, 370/12

Drzonków-Strumykowa 5, 65-001, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 106 313 zł
Cena oszacowania: 141 750 zł