Dodano dnia: 2022-01-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Zosinki, Zosinki 6A (wielkopolskie). Działki numer: 235, 238

Zosinki 6A, 62-574, Zosinki, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-04
Sygnatura:  Km 1261/19
Obszar działki: 0,1400 ha
Cena wywołania: 130 050 zł
Cena oszacowania: 173 400 zł
Wadium: 17 340 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koninie

Maciej Woźniak

Kancelaria Komornicza, PCK 25, Konin,  62-500 Konin

tel. 632428837 / fax. 632428837

Sygnatura: Km 1261/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Maciej Woźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-02-2022 o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Koninie z siedzibą przy Chopina 28, 62-510 Konin, pokój 2.44,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Sz. położonej przy  ,Zosinki,  62-570 Rychwał, dla której Sąd Rejonowy w Koninie (adres: ul.  , Konin, 62-510 Koninprowadzi księgę wieczystą o numerze KN1N/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w gminie Rychwał, we miejscowości/obrębie Zosinki oznaczona nr ewidencyjnymi działek 235 i 238 o łącznej powierzchni 0,1400 ha. Nieruchomość przylega do lokalnej drogi asfaltowej łączącej się z drogą krajową Konin-Kalisz i oddalona od tej drogi około 1 kilometra. W granicach nieruchomości posadowiony został w latach 70-tych budynek produkcyjno-usługowy, murowany, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 329,50 m3, powierzchnia użytkowa - 397,75 m3. Budynek nieocieplony w niskim standardzie wykończenia i wyposażenia - do remontu. Instalacje: elektryczna, woda, ogrzewanie elektryczne w części biurowo-socjalnej, kanalizacja sanitarna - szambo. Nieruchomość ogrodzona.

Suma oszacowania wynosi 173 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 130 050,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 340,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 92 1500 1461 1214 6003 3356 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Chopina 28, Konin, 62-510  Konin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Maciej Woźniak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Sulęcinek, Szkolna (wielkopolskie). Działka numer: 429/1

Szkolna, 62-023, Sulęcinek, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-28
Cena wywołania: 3 750 zł
Cena oszacowania: 5 000 zł

Grunt w miejscowości Grzegorzew, Warszawska (wielkopolskie). Działki numer: 2088/3, 2088/4

Warszawska, 62-640, Grzegorzew, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 69 000 zł
Cena oszacowania: 92 000 zł

Grunt w miejscowości Pleszew, Henryka Sienkiewicza 14 (wielkopolskie). Działka numer: 833/4

Henryka Sienkiewicza 14, 63-300, Pleszew, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 8 427 zł
Cena oszacowania: 12 640 zł