Dodano dnia: 2022-03-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Żory, ul. Jarzębinowa 16 (śląskie). Działki numer: 3053/8, 3155/8, 3157/8, 2281/8

ul. Jarzębinowa 16, 44-240, Żory, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-12
Sygnatura: Km 437/18
Obszar działki: 0,0599 ha + 0,0251 ha
Cena wywołania: 513 750 zł
Cena oszacowania: 685 000 zł
Wadium: 68 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Żorach
Ziemowit Bielak
Kancelaria Komornicza, Okrężna 3, Żory, 44-240 Żory
tel. 32 724 65 26 / fax. 
Sygnatura: Km 437/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żorach Ziemowit Bielak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-05-2022 o godz. 09:00w budynku Sądu Rejonowego w Żorach z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 15, 44-240 Żory,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Jarzębinowa 16, 44-240 Żory, dla której Sąd Rejonowy w Żorach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1X/xxxxxxxx/1 oraz GL1X/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
dwie nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym stanowiące gospodarczą całość o łącznej pow. 850 m2.
Suma oszacowania wynosi 685 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 513 750,00 .

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Oddział 1 w Katowicach 46 10202313 0000 3002 0539 5464.
Rękojmia powinna być uiszczona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data wpływu na konto komornika).
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żorach mieszczącym się pod adresem: Al. Jana Pawła II 15, Żory, 44-240 Żory.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

Komornik Sądowy

Ziemowit Bielak

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Żory, os. Pawlikowskiego 19 C/39 (śląskie)

os. Pawlikowskiego 19 C/39, 44-240, Żory, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 210 900 zł
Cena oszacowania: 281 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Żory, Aleja Wojska Polskiego 9A/10 (śląskie)

Aleja Wojska Polskiego 9A/10, 44-240, Żory, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 71 625 zł
Cena oszacowania: 191 000 zł